Filmový Antifetfest upozornil na závislosti

Druhý ročník festivalu amatérských filmů stématikou nejrůznějších závislostí, kriminality, násilí a šikany měl i letos vPraze 6 rekordní účast.

Do oblastního kola se zapojilo 14 filmů ze základních škol a osmiletých gymnázií, to je dvakrát více soutěžních filmů než vloni. O tom, které filmy postoupí, se rozhodovalo vkvětnu vdivadle Semafor.

A bylo zčeho vybírat. Témata byla zajímavá – problematika šikany ve školách, domácího násilí, gamblingu a závislosti na PC hrách, homosexuality a nebezpečí anonymního chatování na internetu, samozřejmě také závislosti na návykových látkách. Kvalita filmů byla vyšší než vloňském roce, ať už námětem či originalitou nebo technickým zpracováním. Podle pravidel pak filmy nesměly přesáhnout 15 minut.

Po těžkém rozhodování poroty postupuje do pražského finále z 1. místa originálně zpracovaný film Wrong side of the life o homosexualitě od skupiny Black Production, složené zžáků ZŠ Pod Marjánkou Jiřího Procházky, Jakuba Jelínka, Štěpána Hájka, Ondřeje Melichárka, Adriana Brugioniho. Film získal i cenu diváků. Druhým postupujícím filmem zkategorie středních škol je film „Kudy Kam?“ skupiny Klubáci vakci (Iva Kolářová, Jana Dočekalová – Nízkoprahový klub Suterén o. s. Prev – Centrum).

Dalšími oceněnými byly filmy žáků za školy Petřiny-sever o problematice internetu nebo film Gameover skupiny ze ZŠ Hanspaulka. Hodnotné ceny věnovaly firmy Happy sport, Clinique, Centrum Foto Škoda, O2 i Praha 6. Vítězům je předal starosta Tomáš Chalupa, který ocenil snahu všech soutěžících.

Novinkou dnešního ročníku oblastního kola byl putovní pohár Antifetfestu, který si odnesli autoři filmu oceněného diváky. Diváci se shodli sporotou, proto bude pro tento rok pohár chloubou ZŠ Marjánka. Pohár vyrobil a daroval mladý umělec zPrahy 6.

Všechny soutěžní filmy lze zhlédnout na www.antifetfest.cz vodkazu hlasování. Filmy jsou kdispozici i školám vPraze 6 a mohou být využity pro potřeby prevence vrámci vyučování.