Hanspaulku zkrášlí upravený park

náhled souboruMěstská část se chystá na obnovu dalšího parku. Upraveného vzhledu by se měly dočkat zelené plochy přilehlé kusedlosti Pernikářka na Hanspaulce. Na revitalizaci památkově chráněného areálu dohlížejí památkáři.

Pod jejich dohledem započala již první část obnovy, a to oprava ohradní zdi při Zvonické ulici. Ohradní zeď je vhavarijním stavu a radnice ji opraví do původního rozsahu. Na ni pak bude navazovat obnova zdi při Pražákovské ulici. Ohradní zeď tam původně byla, později ji nahradilo pouze drátěné pletivo. „S památkáři se řeší materiál i barva omítnutí,“  sdělila vedoucí odboru životního prostředí radnice Dana Charvátová. Ve zdi budou vstupy s uzamykatelnými brankami, které propojí ulici sparkem. Současně se stavbou ohradní zdi začala i rekonstrukce chodníků přilehlých ulic. „Opravu chodníků hradí odbor městského investora na základě dohody snaší radnicí,“ uvedla Charvátová.
 
Radnice počítá sobnovou dětského hřiště, které je vdezolátním stavu. „Po dohodě smístními obyvateli by herní prvky měly být zpřírodních materiálů,“ sdělil Svatopluk Votruba ztechnicko-investičního odboru radnice. Také na základě žádostí místních občanských sdružení bude vparku zachováno volejbalové hřiště, zněhož zbylo jakési torzo. „Bude to travnatá plocha na volebal styčemi na síť,“ sdělil Votruba.  Spodní část areálu dostane parkovou úpravu. Obnoví se původní historický vstup lipovou alejí. Nepočítá se s žádným kácením, kromě náletů. Všechny hodnotné dřeviny včetně stoletých dubů zůstanou zachovány,“ řekl Votruba. Likvidace náletů se plánuje na podzim.

Parkem budou prostupovat nové cesty, přibudou nové lavičky a odpadkové koše. U dětského hřiště bude pítko spitnou vodou. Srekonstrukcí parku, která přijde městskou část na 12 milionů korun, by se mělo začít na podzim. Vsoučasné době se pracuje na projektové dokumentaci. Obnovený park by měl sloužit Hanspaulce již vpolovině příštího roku.

Park Pernikářka historicky náležel ke stejnojmenné usedlosti, která se nachází vjeho těsném sousedství. Usedlost patřila kvinici pojmenované po pernikáři Václavu Doležalovi, který byl jejím majitelem vpolovině 17. století.  Od začátku 19. do počátku 20. století usedlost vlastnila rodina Fritschů, usedlost zůstala vsoukromém, majetku do konce 2. světové války.

Usedlost vsoučasné době patří Akademii věd a sídlí vní Ústav experimentální botaniky. Praha 6 získala park do svého vlastnictví vloňském roce. Směnou částí pozemků a části usedlosti sAkademií věd se podařilo sjednotit plochu parku do vlastnictví městské části. Pozemky pod usedlostí dostala Akademie, Praha 6 získala parkové plochy a nedalekou kapličku Sv. Michala, kterou hodlá kompletně opravit.

Usedlost Pernikářka plánovala Akademie věd vdobě směny využívat jako ubytování pro mladé vědecké pracovníky. Od tohoto záměru později ustoupila. Pobočku ústavu experimentální botaniky tady zruší a parcelu prodá. S developerem již uzavřela smlouvu o budoucím odkupu. „Ty peníze, které bychom eventuálním prodejem získali, chceme investovat do stavby nové budovy ústavu vLysolajích,“ sdělila vČeské televizi ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV Eva Zažímalová.