Knihy se stěhují do Dejvic

V květnu začalo stěhování knihovního fondu do nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích.

Nejdříve se přesunou knihovní jednotky z depozitního skladu ve Lhotě u Dolních Břežan. Jedná se o 18 tisíc běžného metru knih, tedy přibližně o 600 tisíc knih. Následně zhruba za čtyři týdny se začnou stěhovat technické svazky a knihy zKlementina. Těch bude jeden a půl milionu, měřeno na běžný metr, 15 tisíc bm knih. Přesun fondu do NTK by měl trvat do konce července, samotná knihovna bude otevřena v září.