Kulturní události vPraze 6: Labyrint světla a Literatura bez hranic

Literatura bez hranic ve Hvězdě

Památník národního písemnictví připravil letohrádku Hvězda výstavu Literatura bez hranic. Od květnové vernisáže bude trvat až do 1. listopadu. Výstava je věnovaná pětici významných českých spisovatelů – Jaroslavu Haškovi, Karlu Čapkovi, Jaroslavu Seifertovi, Bohumilu Hrabalovi a Václavu Havlovi, jejichž dílo přispělo k propagaci české kultury ve světě.

Čím se pětice českých spisovatelů zapsala do dějin světové literatury? Jak se jim podařilo zaujmout čtenáře za hranicemi jejich vlasti? To jsou otázky, na které se výstava pokouší odpovědět. Z pěti klasiků českého novodobého písemnictví se první čtyři – Hašek, Čapek, Seifert i Hrabal, narodili a někteří i vyrostli v ovzduší habsburského mocnářství. Ještě v roce 1935 měl Karel Čapek dojem, že si naše literatura nezískala patřičný zahraniční ohlas. Nejvyšší pocty však dosáhla v roce 1984, kdy básník Jaroslav Seifert jako první český spisovatel obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

Hledisko výběru nebylo dáno jen ohlasem spisovatelů za hranicemi, ale také snahou představit veřejnosti dokumentární bohatství sbírek Literárního archivu PNP. Autorkami scénáře výstavy jsou Marta Dandová, Věra Dyková, Jarmila Schreiberová a Hana Vaníčková.

Sjednocujícím prvkem výstavy je výtvarné řešení. Výstava využívá architektonické členění renesančního letohrádku, kde každý ze spisovatelů má svůj vlastní cíp půdorysu Hvězdy. Ke spolupráci byl vyzván známý architekt David Vávra. Realizace výstavy je dílem Art studia. Výstavu doplňují interaktivní počítačové prezentace a audiovizuální projekce.

Výstava je zdarma přístupná občanům Prahy 6 ve dnech promenádních koncertů ve Hvězdě a vden muzeí.

Světelná laboratoř v čistírně

Hru světel, stínů a fantastických světelných výjevů rozehrál vEkotechnickém museu vBubenči všestranný umělec Petr Nikl spolu sOndřejem Smeykalem a dalšími dvaceti českými umělci. Zčistírny se tak na několik týdnů stala jakási smyslová laboratoř, která ponouká návštěvníky kobjevování.

Expozice je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektů, založených na principu vnímání světla a jeho objevování prostřednictvím hry. „Naše interaktivní zóny jsou určeny všem věkovým i sociálním skupinám. Nabízíme prostor pro přímou a spontánní komunikaci, fyzický kontakt s nástrojovými objekty. Smyslem expozice je uvést lidi do aktivního procesu tvorby. Oni sami se prostřednictvím vlastní fantazie stávají tím nejdůležitějším prvkem, nástrojem i obsahem projektu. Vcházejí do živého, proměnlivého prostředí a v různých časech při rozdílných konstelacích mohou zažívat nejrůznější asociativní řetězce. Proto se návštěvníci do prostředí expozice často vracejí, vždy znovu objevují a spoluvytvářejí nové souvislosti," vysvětluje Petr Nikl. Výstava probíhá do 14. července a pro děti do 15 let je zdarma. Otevřeno je od pondělí do neděle 10 – 18 hodin.


Vernisáž navštívil jediný žijící z vystavovaných autorů, Václav Havel.

 
Magnetický stůl Ondřeje Smeykala, jeden z exponátů Labyrintu světla.