Obecní nájemníci budou mít v době rekonstrukce domu slevy

Nájemníci obecních bytů v domech, které radnice neprodává a které rekonstruuje, dostanou po dobu oprav slevu na nájemném. Radní rozhodli, že za první měsíc bude odpouštěno nájemné v plné výši, v dalších měsících 40 % nájmu při úplných rekonstrukcích a 20 % nájmu při částečných opravách.

„V průběhu prací při rekonstrukcích obecních domů dochází ke značnému omezení provozu v opravovaných bytech, společných prostorách domů a také nejbližšího okolí opravovaného domu. Jako rozumní vlastníci tuto situaci chápeme a chceme ji nájemníkům kompenzovat,“ vysvětlil starosta Tomáš Chalupa.

Kromě zvýšené prašnosti a hlučnosti komplikuje bydlení nájemníkům omezení dodávek energií a v neposlední řadě dochází po určitou dobu i k omezení používání koupelen a sociálních zařízení. Současná praxe slev z nájemného vycházela z toho, že po skončení rekonstrukce požádal nájemce formou písemné žádosti správní firmu o poskytnutí slevy. Správce připravil individuálně ke každé žádosti usnesení pro jednání rady, která pak rozhodovala o výši poskytnuté slevy. Tato praxe je nevyhovující, proto radní schválili nový systém poskytování slev, který celou proceduru zjednodušuje. „Především ale nájemníci své peníze ve formě slevy získávají hned a nemusejí čekat na ukončení celého administrativního procesu,“ tvrdí Chalupa.

Nový návrh Prahy 6 rozlišuje případy, kdy jsou práce prováděny přímo v bytě nájemce, dále kdy ve společných prostorách domu nebo nejbližšího okolí a dále i případy, kdy jsou v domě prováděny jen jednotlivé opravy. Řeší i možnost nabídnout nájemcům na nezbytně nutnou dobu náhradní ubytování. To za podmínek, že nájemci bude přiznána sleva znájemného u bytu, který pro rekonstrukci dočasně opustí a náhradní ubytování si uhradí sám nájemce. Zároveň bude nájemcům umožněno uložení věcí z vystěhovaného bytu po dobu nezbytně nutnou do skladovacích prostor.