Pohádka spojila děti na pódiu

Letošní jubilejní 10. představení žáků základní školy speciální v Rooseveltově v Dejvickém divadle bylo svým programem jedinečné. Divadelní odpoledne „Podívejte, co umíme X.“ vzniklo jako společné dílo žáků ZŠ speciální a ZŠ Emy Destinnové a dalších hostů.

Těmi byli klienti Speciálního domova mládeže vSedlci, soubor neslyšících Tichá hudba a taneční kroužek ZŠ praktické zVinohrad. Celým programem diváky poutavě provázela Radka Tesárková.

Společným vystoupením byla pohádka „O dvanácti měsíčkách“ hraná dětmi zobou základních škol, doprovázená hudbou Hany Kočandrlové. Úspěch byl mimořádný. Velmi vhodně byly děti zařazeny podle svých možností a schopností do různých rolí, například malých trpaslíčků nebo Měsíčků. Zdraví dětští herci podnítili aktivitu dětí, které se jindy obtížně projevují, a tak celé divadelní představení bylo živé, působivé a vyvolávalo u obecenstva časté pozitivní reakce a vzávěru velký potlesk. Děti se podílely i na přípravě nápadité scény.

Soubor neslyšících „Tichá hudba - zpívající ruce“ pod vedením Kateřiny Červinkové neuvěřitelným způsobem ztvárnil zpěv ve znakovém jazyce. Program pokračoval hudebně pohybovým pásmem mladých lidí ze Speciálního domova Sedlec, znichž mnozí jsou absolventy ZŠ speciální Rooseveltova, kteří také překvapili obdivuhodnými hereckými výkony. Na závěr odpoledne vystoupil taneční kroužek Základní školy praktické zVinohrad s „Cikánským tancem“ půvabných dívek a rozpustilých kluků.

Prostory pro představení, které se konalo pod záštitou městské části, opět poskytlo vedení Dejvického divadla.