Příspěvek na jesle je vyšší

Radní zvýšili příspěvek rodičům z Prahy 6, kteří potřebují umístit dítě do jeslí a mají nízké příjmy. Mírnější limit pro přiznání příspěvku je reakcí na finanční krizi, která může zasáhnout i občany Prahy 6. „Po změně pravidel může na příspěvek dosáhnout více rodin,“ domnívá se radní Ondřej Balatka.

Podle zásad platných od května může měsíční příspěvek na pobyt dítěte vjeslích činit až 5 tisíc korun. To vpřípadě, že je rodina úplná a její příjem je pod trojnásobkem životního minima (tj. menší než 21240 korun). Původně byl limitem dvojnásobek, 14 160 korun. U příjmu menším než čtyřnásobek se podpora snižuje o dva tisíce. Příspěvek 6 tisíc korun na pobyt v jeslích poskytne radnice dítěti zneúplné rodiny spříjmem pod 3,5 násobek životního minima (15 680 korun). O dva tisíce méně, pokud limit nepřesahuje čtyřnásobek. Příspěvek radnice je hrazen přímo zařízení, které dítě navštěvuje, ať soukromé, či státní. Příspěvkem Praha 6 nahrazuje podporu svým občanům poté, co jesle kvůli nákladnému provozu a pro nedostatek dětí zrušila.
Informace podává Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru Bc. Jitka Köcherová, tel. 220 189 612.