Vlaky z Kladna končí v Dejvicích, od 14. června jezdí z provizorní zastávky

Ještě první dva týdny v červnu pojedou vlaky od Kladna až na Dejvické nádraží.

Do centra už se však cestující nedostanou jinak než metrem nebo tramvají. V květnu začala dlouho plánovaná výluka železničního spojení z Dejvic na Masarykovo nádraží. 6. a 7. června od 8 do 14 hodin budou vlaky končit již ve Veleslavíně.

Od 14. června pak nástupní peróny v Dejvicích osiří. Vlaky za do Kladna budou končit a opět vyjíždět z provizorní stanice Gymnasijní, která bude dočasně zřízena u viaduktu při Gymnasijní ulici v docházkové vzdálenosti na metro i tramvaje. Takto výluka potrvá až do 31. července. I v době výluky však bude v provozu v Dejvicích osobní pokladna, jejíž obsluhu zajistí výpravčí. Během výluky bude platit speciální výlukový jízdní řád.

V období těchto dvou měsíců zahájí Metrostav, dodavatel stavby městského okruhu, práce na obou zhlavích nádraží a zejména na mostu ve Svatovítské ulici, přes železniční trať. Most se bude v několika etapách rozšiřovat a zároveň se bude zakládat hlouběji, než nyní. To proto, aby následná modernizace železniční trati neomezila tramvajový a automobilový provoz, který bude na tomto mostě plynulý i při jejím zahlubování.

V první květnové fázi výluky se pracovalo na východní části nádraží Dejvice. Hlavní kolej bylo nutné posunout o 1,5 metru severně. Byla zajištěna stavební jáma tunelů Blanka, založených tak, aby následná modernizace dráhy Praha – Kladno již silniční tunely neovlivňovala.

Na metro je lépe jít na Dejvickou

Na metro Hradčanská se již několik týdnů lidé dostanou pouze z jedné strany, z ulice Milady Horákové. V této etapě se uzavře pěší přechod přes trať, kudy lidé chodili na metro Hradčanská po uzavření průchodu směrem z Dejvic. Náhradní a poměrně zdlouhavá trasa je vedena ulicí Pelléova a přes staveniště. V řadě případů je tak pohodlnější i kratší, aby lidé volili cestu na stanici metra Dejvická.

Na místě stávajícího a nevyhovujícího podchodu na Hradčanské směrem k Dejvicím začal Metrostav se stavbou nového. Kapacitní a světlý podchod bude mít obchody a bude ústit do ulice Dejvická.

Železniční výluka Dejvice

1. etapa: do 14. 6.
Vyloučený úsek: Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice

2. etapa: 15. 6. – 31. 7.
Vyloučený úsek: Praha-Masarykovo nádraží – Praha-Gymnazijní

Podrobnosti na www.ropid.cz,www.tunelblanka.cz