Zápis do školek: dětí je čím dál více Praha 6 postaví novou školku

Zápisy do mateřských školek skončily pro řadu rodičů zPrahy 6 zklamáním. Pro jejich děti nebylo místo. Přes tři sta rodičů zPrahy 6 dostalo negativní rozhodnutí na žádost o přijetí. Ve více než třetině případů matky, které by rády nastoupily do zaměstnání nebo již pracují. Zoufat si však přesto ještě nemusí. Přes léto přibude dalších sto míst a na podzim začne radnice svýstavbou nové školky.

„Situace není dobrá, ale řešitelná. Děláme vše pro to, abychom ji na dobu babyboomu zlepšili,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. „Proto během prázdnin dojde kněkolika rekonstrukcím mateřských škol a díky nim přibude zhruba stovka míst,“ slibuje radní. Přes léto tak radnice vytvoří další kapacity vmateřských školách Fakultní MŠ se speciální péčí (Arabská), Terronská, při ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády a Libocká. Řada rodičů bude mít možnost přihlásit své děti do těchto školek při dodatečném zápisu. „Termín dodatečného zápisu závisí na dokončených rekonstrukcích. Rodiče budou včas informováni. Mimo jiné i na našich webových stránkách www.jakdoskolky.cz,“ sdělil vedoucí odboru školství Jan Holický.

Podle výsledků jarních zápisů přibude od září do mateřských škol 709 nových dětí. Ze zákona měli přednost všichni předškoláci. „Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žadatelů takřka není možné uspokojit zájemce, kteří nemají trvalé bydliště vPraze 6,“ upozorňuje Balatka. Školky nemohly přijmout celkem 381 dětí, ztoho 137 zaměstnaných matek. Počty nepřijatých dětí se navíc u každé školky liší. „O některé je obrovský zájem. Například Fakultní mateřská škola Arabská, Kohoutek při ZŠ na Hanspaulce nebo Libocká nemohly přijmout přes třicet dětí,“ říká Balatka.

Řešení: originální školka „housenka“

I přes veškeré úsilí radnice, která se snaží řešit dočasný babyboom co jí síly stačí, se ukazuje, že je potřeba ještě víc. Městská část se proto rozhodla urychleně přistoupit ke stavbě nové školky. Ta by měla vyrůst ve Velvarské ulici. Tam již jedna školka je, vedle ní na místě bývalých jeslí vyroste ještě další. „Jde o zcela nový projekt, který chceme dokončit již ve druhém pololetí příštího roku,“ říká starosta Tomáš Chalupa. „Školka bude zajímavá zpohledu architektonického i ekologického. Jde o nízkoenergetickou stavbu, přičemž část její spotřebované energie bude pokryta zobnovitelných zdrojů,“ představuje starosta Chalupa zajímavosti stavby, kterou městská část nazvala Školka 22. století. Na střeše budou umístěny solární kolektory, minimum využívaných ploch bude obráceno kseveru a část budovy bude zapuštěna do terénu. To jsou některé přednosti školky, která bude mít také originální housenkovitý tvar. Moderně je pojato i zpracování zahrady, kde by měla být řada netypických herních prvků pro rozvíjení fantazie dětí. „Školka bude pro sto dětí, které se rozmístí do čtyř oddělení,“ doplnil radní Balatka.

Podle vedoucí technicko-investičního odboru radnice Olgy Volkové se ještě letos předpokládá zpracování prováděcí projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení. Náklady na realizaci stavby přesáhnou 40 milionů korun.
Nyní radnice zvažuje, zdali by ve Velvarské mohly fungovat po dobu trvání babyboomu paralelně obě budovy. Až vbudoucnu opadne potřeba většího počtu míst, dřevěný objekt staré školky by měl být odstraněn. „To by mělo spolu sdalšími opatřeními napomoci ke snížení chybějícího počtu míst ve školkách,“ sděluje radní Balatka.

Nová školka Velvarská bude moderní