Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Památkově chráněné objekty na Kajetánce a přilehlý břevnovský park se po letech chátrání dočkají obnovy. Současný majitel, developerská společnost Bozner, společně se dvěma investory začali s přípravnými pracemi pro obnovu stávajícího parku. Současně stím plánuje v lokalitě postavit čtyři obytné domy s 145 luxusními byty. Uvedli to zástupci společnosti u příležitosti získání stavebního povolení.

„K zahájení prací jsme dospěli po několikaletém úsilí. Nejprve se začne s vyčištěním parku, poté spřípravnými pracemi pro rekonstrukce památkově chráněných objektů a výstavbu domů,“ uvedla zástupkyně společnosti Bozner Andrea Staube. Uulice Na Petynce vzniknou tři nové bytové domy. Jeden dům sbyty bude postaven vcípu pozemku uRadimovy ulice. Původně anglický park, který se rozkládá na pozemku mezi oběma ulicemi, bude obnoven ve spolupráci s památkáři. Zachováno má být co největší množství původní zdravé zeleně, která bude společně s novými rostlinami, altánkem a labyrintem tvořit relaxační zónu pro veřejnost. Po dokončení projektu totiž bude velká část zrenovovaného parku, jehož plocha je 28 520 m2, předána za symbolickou korunu do majetku městské části a zpřístupněna veřejnosti.

Rekonstrukce dvou historických budov zpoloviny 18. století, bývalého zámečku i barokní oranžérie, bude probíhat též pod dohledem památkářů. Zatímco vpřípadě zrekonstruované oranžérie je počítáno s jejím využitím pro náročnébydlení, opravený objekt usedlosti dostane také do užívání Praha 6. Jak sní naloží, bude záležet na představách městské části. Předběžně se hovoří o společenském sálu, kavárně a zázemí kparkovému areálu.

Kpřipravovanému projektu se váže i rekonstrukce chodníků a silnic v okolí areálu v ulicích Radimova a Na Petynce. „Opravíme část ulice Na Petynce, kde bude nový chodník, povrch silnice a zachováno přibližně čtyřicet parkovacích míst,“ popsal úpravy Milan Veselý zateliéru Loxia, který je architektem projektu a zastupuje investora. Výstavba celého projektu by měla být ukončena v roce 2011 a stát přibližně miliardu korun. Investice do opravy parku a usedlosti předpokládají zhruba desetinu nákladů.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století patřila Kajetánka tehdejšímu místnímu starostovi a podnikateli, Janu Kolátorovi, který mimo jiné park ozvláštnil sochami Vojtěcha Suchardy. V roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna. Za minulého režimu byl objekt využíván jako Obvodní dům pionýrů a mládeže. V devadesátých letech se Kajetánka ve špatném stavu vrátila rodině Kolátorů. V současné době je nemovitost spozemky vlastněna společností BOZNER s.r.o.