Obchvat „Kulaťáku“ zachová pás zeleně

Obchvat Vítězného náměstí vedený ulicemi Gymnasijní a Svatovítská by se podle radních Prahy 6 měl připravovat jako tzv. „rozkročená varianta“.

„Znamená to, že mezi dvěma směry o dvou jízdních pruzích by měl zůstat pás zeleně,“ vysvětlila Jaroslava Trnková, koordinátorka strategického rozvoje Prahy 6. „Tento požadavek je jednoznačný,“ dodala stím, že tato varianta plynule naváže na historický zelený pás Dejvic ze směru od Thákurovy ulice.

Svůj požadavek potvrdili radní Prahy 6 ve vyjádření kdokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí kprojektu obchvatu. Projekt pro magistrát, který je investorem stavby, zpracovává společnost PUDIS. Čtyřproudová komunikace má vést ulicí Gymnasijní a dále podél modernizované železniční trati Praha – Kladno. Částečně povede i po povrchu tunelu, ve kterém bude zahloubena modernizovaná železnice a napojí se do ulice Svatovítské. Obchvat má mít délku 800 metrů. Radní dále požadují technickou i časovou koordinaci sostatními dopravními projekty vtomto území. Zejména smodernizací dráhy, která by se měla realizovat dříve. „Městská část zároveň prosazuje, aby úsek v Gymnasijní ulici byl budován přednostně,“ uvedla Trnková. Řešení křižovatky Pevnostní – Gymnasijní radní Prahy 6 prosazují jako úrovňovou stykovou křižovatku.

Připravovaný obchvat, jehož první úsek by se mohl začít stavět již vpříštím roce, zmenší dopravní zatížení vdolní části Svatovítské ulice a na Vítězném náměstí. „Nová komunikace ochrání přilehlé bytové objekty před hlukovou zátěží. Podrobný způsob protihlukové ochrany se bude řešit vdalším projektovém stupni,“ dodala Jaroslava Trnková.


Obchvat Vítězného náměstí by měl podle radních Prahy 6 zachovat historický zelený pás Dejvic. Stavba připravovaná magistrátem povede po zahloubené železnici.