Opravu památek podpoří granty

Až 900 tisíc korun mohou získat od městské části majitelé památkově významných objektů v Praze 6 na jejich obnovu. O dotaci, jejímž smyslem je motivovat vlastníky kochraně památek, mohou požádat v rámci grantového řízení do poloviny září.

Městská část Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a cca 150 nemovitých kulturních památek hlavního města. Tyto historické soubory a osídlení jsou v čase doplňovány o nové objekty, areály a sídelní celky. Tím vzniká současná podoba historicky a architektonicky heterogenní, zajímavé a pestré čtvrti.

Pro udržení tohoto vzhledu je nezbytné průběžné udržování historických objektů. Ke zvýšení motivace vlastníků nemovitostí vypisuje Praha 6 od loňského roku grantové řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2009“. Uzávěrka přijímání žádostí (i zaslaných poštou) je 16. 9. do 12 hod.

Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je kdispozici vInformační kanceláři vbudově ÚMČ, Na Marjánce 12, vinformačních kancelářích Bělohorská 110 a Vlastina 34 (klub Delta), Dejvická 16, Čílova 9, VSedlci 20 a na www stránkách MČ Praha 6 (www.praha6.cz) Součástí vyhlášení tohoto grantu pro rok 2009 jsou Pravidla pro udělení památkového grantu. Vloňském roce Praha 6 tímto grantem podpořila obnovu bubenečské vily dr. Náhlovského od architekta Dušana Jurkoviče.