Pohár Prahy 6 opět vybojovaly Petřiny-jih

ZŠ Petřiny-jih opět stanula na nejvyšším stupni v žebříčku sportovních soutěží o pohár Prahy 6. Na záda jim dýchala ZŠ Dědina, která se z loňského třetího místa vyhoupla před ZŠ Emy Destinnové. Ta v letošním 7. ročníku soutěže skončila třetí.

Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku Poháru Prahy 6 a předání pohárů nejlepším třem školám bylo součástí dětského dne na Petynce.

Poháru se letos zúčastnily základní školy a víceletá gymnázia v 28 soutěžích různých sportů. Některé ze soutěží byly opět postupové do krajských a republikových kol, další část tvořily nepostupové soutěže tradičně pořádané pro školy MČ Prahy 6 a hostující školy z Prahy 17. Až vrepublikovém kole obvod Prahy 6 úspěšně reprezentovaly např. ZŠ Dědina, Petřiny-jih.

Vletošním 7. ročníku se vzávodech a turnajích z 28 sportovních odvětví vystřídalo 4 343 soutěžících. Soutěže jsou většinou pořádány na sportovištích ZŠ Prahy 6. Zvelké části se konaly při Centru sportu na ZŠ Dědina. Místem atletických soutěží byl stadion Kotlářka. Soutěže vbasketbalu a aerobiku byly pořádány na ZŠ Petřiny jih. ZŠ Na Dlouhém lánu je oblíbené místoturnajů ve florbalu a soutěží in-line brusle a přetahování lanem.

I letos se konal na vysoké organizační úrovni běh vareálu zdraví v Nebušicích, který uvítal okolo 200 běžců. Velká účast škol byla opět vturnaji malé kopané na ZŠ Petřiny-sever, v přehazované na ZŠ E. Destinnové, na ZŠ Marjánka – na hřištích AC Sparta Praha, kde se konal již 12. ročník turnaje vminifotbalu McDonald’s Cup. Úspěšné byly cyklistické soutěže na dopravním hřišti Na Vypichu. Své zástupce měla Praha 6 i vkrajském přeboru škol vorientačním běhu.

„Velkou pomoc poskytly i TJ, např. házenkářský oddíl Dukla Praha na Julisce, dále pak Česká obec sokolská Praha, ČZU Suchdol, FTVS Praha, AC Sparta Praha, TJ Ruzyně – Skandinávia. Děkujeme všem spolupracovníkům, především pak ředitelům a učitelům TV ZŠ Prahy 6,“ říká Renáta Mrzenová za garanta soutěže DDM Prahy 6.

Celkové pořadí Poháru Prahy 6:
1. ZŠ Petřiny-jih 199 bodů
2. ZŠ Dědina 184 bodů 
3. ZŠ E. Destinnové 142 bodů