Poslední základní školu čeká rekonstrukce

Téměř devadesát milionů korun utratí Praha 6 během léta při rekonstrukcích škol a školek. V případě základních škol pak bude moci udělat tlustou čáru a říci: hotovo. Na konci června totiž začala generální rekonstrukce základní školy Interbrigády, která byla poslední neopravenou školou v městské části.

Dvě stě šedesát dětí dostalo vysvědčení o týden dříve. „Dva týdny před koncem roku začalo stěhování prostor. Žáci v té době byli na školách v přírodě, výletech a akcích mimo školu. Poslední týden jsme školu předali krekonstrukci,“ řekl ředitel školy Zdeněk Karvánek. Vlastní rekonstrukce je rozdělena do více etap. Během prázdnin proběhne kompletní rekonstrukce pravého křídla školní budovy. Součástí prací je především celková výměna původních vnitřních instalací, modernizace sociálních zařízení dle současných norem, výměna podlah a obkladů nebo obnova vnitřních omítek. Vybuduje se též nové sociální zařízení pro jídelnu a spojovací chodba do jídelny.

Podstatnou částí rekonstrukce objektu je zřízení dvoutřídní mateřské školy pro téměř padesát dětí. Ta bude součástí mateřské školy Janákova (dislokované pracoviště ZŠ Interbrigády na Babě), ale fungovat bude při základní škole vrámci projektu Hrajeme si na školu. Mateřská škola vznikne zprostor bývalé družiny a školkové děti budou mít vlastní nově upravené hřiště. „Společného provozu se školkou se neobáváme, slibujeme si od něho trvalý zdroj dětí pro 1. třídu,“ říká Karvánek.

Během první etapy bude položena nová podlaha v jedné z tělocvičen, budou zrekonstruovány kmenové a odborné učebny chemie, přírodopisu a fyziky. „Zmodernizuje se i systém školních hodin a zvonění, zabezpečovací a kamerový systém, vznikne nová sborovna pro pedagogy,“ vypočítává Karvánek změny, které by se pozitivně měly podepsat na výuce. Práce by měly být dokončeny na podzim: „Školní rok by měl být zahájen 7. září a věříme, že práce, které budou za provozu školy dokončovány, nijak neomezí výuku,“ doufá ředitel. Předpokládaná cena rekonstrukce školy zpřelomu 50. a 60. let je 35 milionů korun.

Opravy školek, více dětí

Jen o málo nižší částku, 32 milionů korun, investuje radnice do celkové opravy mateřské školy Terronská. Budova také dostane nové vnitřní instalace, nová sociální zařízení, zateplení, podlahy. Kompletně opravovat se bude i kuchyně. Vrámci generální rekonstrukce se přesunou jednotlivé třídy a kapacita školky se od tohoto roku zvýší ze147 na 163 dětí.

Nákup nových herních prvků a úpravu zahrady si již školka uhradí ze svého. Radnice zaplatí jen nové oplocení. „Také nákup nového vybavení a nábytku si musíme zaplatit sami,“ řekla ředitelka školky Daniela Pobočková, která doufá, že vzáří již děti nastoupí do opravené školky.

Třetí velkou investici čeká Fakultní MŠ se speciální péčí vArabské ulici. Rekonstrukce se netýká samotných tříd, ale hospodářského pavilonu, a zejména kuchyně. I zde se rekonstrukcí navýší kapacita zařízení, a to o 25 dětí. „Do nových prostor se nastěhuje naše speciální oddělení a do původních umístíme vzniklé oddělení nově přijatých dětí, které již mají předběžně potvrzen nástup do školy. Ve školce vznikne také Speciálně pedagogické centrum-poradenské středisko pro rodičovskou veřejnost,“ sdělila ředitelka Vlasta Gregorová. Úprav se dočká i multifunkční sál, který kromě školky využívá také centrum tvořivé dramatiky a klub Máta. Práce za více než 21 milionů korun mají být dokončeny v říjnu.