Praha 6 účtovala srokem 2008

Městská část v loňském roce hospodařila súčetním schodkem ve výši 78 milionů 372 tisíc korun. Příjmy Prahy 6 tvořily jednu miliardu 225 milionů 853 tisíc korun. Výdaje se vyšplhaly do výše 1 mld. 256 milionů 144 tisíc korun. Podnikatelskou činností naopak městská část získala 284 milionů 296,58 tisíc korun. Závěrečný účet za rok 2008 schválili v červnu zastupitelé.

„Přečkali jsme krizový rok beze ztrát, dokonce skladným výsledkem. Získali jsme tolik, jako bychom peníze uložili do banky,“ říká na adresu správy dočasně volných prostředků a peněžních rezerv místostarosta Jiří Fárek, který je za finance městské části zodpovědný. Podle něj také plnění příjmů a výdajů bylo vyvážené. Za podstatné považuje, že se voblastech příjmů městské části podařilo plnit záměry vsouladu spropočty. „V oblasti výnosů zdaní a zfinančního majetku jsme zaznamenali i nárůst,“ dodal. Ve výdajových kapitolách se vesměs zdařilo naplnit alespoň devět desetin určených objemů. Například na účet TSK za realizaci chodníkového programu odešlo 124 milionů korun, za úklid zeleně vydala městská část 66 milionů korun.  „Některé akce se ovšem nepodařilo realizovat vzamýšleném rozsahu nebo termínu,“ uvedl ktomu Fárek. Kladně hodnotil to, že se podařilo zastavit trend růstu rozpočtových opatření. 

Zastupitelé zároveň schválili zprávu auditu, který přezkoumal výsledek hospodaření. „Objednali jsme soukromého auditora, který prošel zevrubně celý účet. Objevily se chyby účetního charakteru, které byly odstraněny a napraveny,“ uvedla ktomu tajemnice úřadu Lenka Pokorná. „Víme kde máme problémy a budeme s nimi pracovat. Díky auditu by se účetní chyby již neměly opakovat.“

Krozpočtu se vyjadřovali komunističtí zastupitelé Stanislav Hejduk a Ivan Hrůza. Stanislav Hejduk kritizoval navýšení rozpočtu voblasti kultury o 38 procent. Výdaje v této kapitole se podle něj vyvíjely živelně. Vyjádřil také nesouhlas se sérií výstav o výročích let 1918, 1938 a 1968 „Osmičky včase“, které označil za vymývání mozků zejména školní mládeže. Pro rok 2010 navrhl blíže specifikovat zmocnění rady městské části, která provádí rozpočtová opatření.