Soutež Open world otestovala znalost angličtiny

Před takovou porotou, vekteré sedí například Eliška Hašek-Coolidge, zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů, nebo Otto Jelinek, mistr světa v krasobruslení a bývalý ministr kanadské vlády, by kdekomu zaskočila slova v krku.

Natož anglická. Školáci z devátých tříd základních škol z Prahy 6 se ale strémou vyrovnali bravurně. První ročník jazykové soutěže Open world zvládli spřehledem.
 
Jazyková soutěž Open World byla další součástí grantového programu Prahy 6 Otevřený svět, který má podpořit výuku cizích jazyků, a zejména angličtiny na školách. „Nejde o to suplovat jazykovou olympiádu a zkoušet děti zgramatiky, ale přivést je kpou-žívání angličtiny,“ řekl radní Ondřej Balatka. To je ostatně smyslem celého grantového programu Otevřený svět, který se rozjel vloňském roce díky obrovské finanční podpoře Letiště Praha. Kompenzací za to, že obyvatele z Prahy 6 omezuje provoz letiště, významně přispívá letiště na dopravu na výměnné jazykové pobyty dětí základních škol vzahraničí. „Zatímco vloni vyjelo do zahraničí 150 dětí, letos se jazykových kurzů zúčastní 750 dětí,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa, jeden ze členů poroty.

Během jednoho odpoledne předvedlo vaule ZŠ E. Destinnové 12 soutěžících školních týmů scénky na volné téma inspirované pobyty vcizině. Porota, ve které zasedli ještě ředitel Letiště Miroslav Dvořák, vicemiss ČR Eva Čerešňáková, dramatik Dejvického divadla Miloslav Krobot a další, hodnotili umělecký dojem, zvládnutí anglického textu nebo originální nápad. Přestože ceny si mezi sebe rozdělily týmy z pěti škol, odměněni byli nakonec všichni, kteří neváhali jít „s kůží na trh“. Nápad uspořádat divadelní jazykovou soutěž se líbil hlavně porotcům. „Je to velmi inspirativní, a hlavně dobrý začátek. Navíc soutěž vždy podpoří konkurenci, a to je zdravé,“ řekla Eliška Hašková Coolidge, podle které je spolupráce mezi městem, školami a soukromými podniky v Čechách prozatím výjimečná, v USA však již běžná. Ředitel letiště Miroslav Dvořák se smíchem podotkl, že stoprocentní nároky na znalost angličtiny má letiště na své zaměstnance, kterých bude potřeba čím dál více.


Nejšikovnější účastníci jazykové soutěže Open World si odnesli pamětní listy a peněžní poukázky.