Umělecká škola Charlotty Masarykové se stěhuje, zůstane ale ve Vokovicích

Třídy základní umělecké školy Charlotty Masarykové zůstanou ve stejné lokalitě, z jaké je většina jejích žáků – z okolí Veleslavína a Vokovic. Sídlo školy bude od srpna ve vile po bývalé školní družině v Půlkruhové ulici, část výuky se přesune do Praktické ZŠ ve Vokovické ulici. Nová budova se stavět nebude.

Ještě před půl rokem bylo jasné jenom to, že žáci umělecké školy i její vedení musí opustit současnou budovu ve Veleslavínské ulici. Škole skončila  nájemní smlouva a hrozilo rozestěhování učeben po různých školách v Praze 6. Uvažovalo se též o stavbě nové hudební školy při Vokovické ulici. Proti tomu však protestovali někteří obyvatelé sousedních domů. Během jara však našel magistrát, který je zřizovatelem umělecké školy, jiné řešení. „V březnu bylo radou města rozhodnuto o změně sídla ZUŠ do budovy Půlkruhová 99. Část výuky bude po nezbytných úpravách probíhat také ve 2. patře ZŠ praktické ve Vokovické 32,“ uvedla náměstkyně primátora a radní pro školství Marie Kousalíková. „Je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení,“ dodala Kousalíková stím, že výstavba nové školy ve Vokovické by stála mnoho peněz. Navíc překážkou byly problémy vúzemním řízení kvůli odvolání obyvatel přilehlých domů a také restituční nárok na dotčený pozemek. „Praktická základní škola měla jen 58 procentní obsazenost budovy,“ uvedla také náměstkyně pro školství.

Objekt budovy školní družiny vPůlkruhové je majetkem hlavního města. Od srpna přejde jeho správa zpraktické ZŠ pod uměleckou školu. „Zápisy do předmětů vnovém školním roce budou probíhat 1. září vPůlkruhové,“ sdělil ředitel školy Miloslav Klaus. Vnadcházejícím školním roce bude výuka probíhat ještě vprovizorním režimu. „Rozšíří se výuka na našich detašovaných pracovištích na Dědině a vNebušicích. Nově se bude vyučovat na gymnáziu vArabské a na ZŠ Na Dlouhém lánu, kde bude taneční oddělení školy. Od září již začneme využívat dvě místnosti vpraktické ZŠ Vokovická pro výuku klavíru,“ sdělil ředitel Klaus, který je rád, že se ve spolupráci smagistrátem podařilo najít prostory tak blízko původnímu sídlu a škola pokračuje vprovozu bez větších zásahů. „Škola má renomé a naši učitelé za to stojí,“ dodal. Ulevilo se také rodičům, kteří se obávali, že nezvládnou dojíždět sdětmi do vzdálenějších míst.

Podle náměstkyně Kousalíkové dojde během roku kcelkové přestavbě praktické ZŠ Vokovické tak, aby ji od září mohly plně využívat oba subjekty a jejich činnost se vzájemně neomezovala. „Půjde hlavně o odhlučňovací úpravy. Do Vokovické se přesune převážná část výuky hudebního a tanečního oboru a zkušebna orchestru a komorních těles,“ sdělila Kousalíková. VPůlkruhové pak kromě vedení školy bude probíhat výuka některých hodin hudebních oborů. „Objekt má rozlehlou zahradu, kterou můžeme využít kpořádání zahradních koncertů,“ plánuje Klaus. VPůlkruhové dosud sídlilo několik firem, včetně psího salónu. „Firmy, které měly prostory vpronájmu, je opustí do konce roku,“ upřesnila Kousalíková.


Část výuky se bude odehrávat v patře praktické ZŠ Vokovická.


Sídlo ZUŠ Masarykové je od září v Půl- kruhové ulici.