Zapojte se do Průzkumu přístupnosti MHD vPraze

Pracovní skupina magistrátu hlavního města organizuje na internetových stránkách www.praha.eu v sekci občan – průzkumy veřejného mínění průzkum, jehož cílem je poznat a zlepšit současné podmínky lidí ve veřejném prostoru a při cestování MHD. Snahou je zjistit, jaké jsou největší překážky, které komplikují využívání pražské MHD lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.

Průzkum je zaměřen na skupiny lidí s různými druhy postižení a ty, kteří je na cestách doprovázejí (rodinní příslušníci, asistenti, přátelé), na seniory a na rodiny s malými dětmi vkočárku.

Dotazník je možno vyplnit i prostřednictvím internetových stránek stránky Prahy 6 ZDE.