Zastupitelé jednali o obecních bytech

Mimořádné jednání zastupitelstva, které se konalo v červnu na základě petice občanů, se zabývalo nájemním bydlením vobecních domech. Návrh na snížení deregulovaných nájmů na úroveň roku 2008, předloženého na základě petice komunistickým zastupitelem Stanislavem Hejdukem, zastupitelé nepodpořili. V řadě bodů obsažených v petici se vedení městské části shodlo s občany.

Petici, kterou podepsalo přes 900 občanů Prahy 6 a jejímž inicátorem bylo Sdružení na ochranu nájemníků, vzali zastupitelé na vědomí. Zároveň schválili usnesení, ve kterém žádají Vládu ČR, aby vco nejkratší době předložila návrh zákona o sociálním bydlení. „Jsme pouze jeden ze tří států Evropské unie, který tento zákon nemá,“ zdůvodnila Petra Kolínská ze Strany zelených. Výstavbu sociálních bytů podle ní nemá řešit ze svého rozpočtu městská část, bez toho, že by pro to byly dostatečné fondy a legislativní zázemí. „To je také věc, která se má řešit vparlamentu, a ne tady.“

Zastupitelé zároveň uložili radě, aby připravila pro sestavení rozpočtu na příští rok analýzu příjmů z nájmů bytů a nebytových prostor vobecních domech a nákladů spojených sjejich údržbou a rekonstrukcemi za roky 2004 – 2008.
Téměř tisíc lidí, podepsaných pod peticí, požadovalo po radnici snížení obecních nájmů. Signatáři v petici tvrdí, že současné nájemné vobecních domech je nejméně dvojnásobkem částky potřebné na údržbu domů a že kvalita bydlení neodpovídá ceně stanovené zákonem.

Starosta Tomáš Chalupa však důrazně odmítl snížit nájemné pro obecní byty na úroveň loňského roku: „Hledejme podmínky pro rok 2010, ale žádný zpětný krok ode mě neočekávejte,“ vzkázal nájemníkům. Snížení obecních nájmů totiž považuje radnice za diskriminační vůči lidem, kteří žijí vdomech soukromých vlastníků. Chalupu podpořila i zastupitelka za SZ Kolínská. Dle ní je nájemníků vbytech městské části menšina a zastupitelstvo má nastavit stejné podmínky pro všechny.

Kdo platí deregulovaný nájem a dostane se do finančních potíží, má proto možnost vrámci programu deregulace požádat městskou část o finanční podporu. Radnice navíc od letošního roku zastavila růst nájemného vdomech spečovatelskou službou, vdomě pro seniory a vdomech pronajatých ze sociálních důvodů.

Byty podle kvality

Dalším krokem ze strany městské části má být rozlišení nájemného podle kvality bytů a domů, které požadoval také Jakub Votruba. Požadavek podpořil prezentací hlukové zátěže vPraze 6 a zatížení ovzduší vlivem škodlivých látek, ke kterým však nepodal žádné hodnocení. Starosta Chalupa nato vyzval necelou stovku přítomných petentů, aby sdružení nájemníků pomohlo radnici sestavit kritéria, která zohlední kvalitu bytů. Radnice chce kritéria představit letos na podzim.

Místopředsedkyně SON Miloslava Kadlecová upozornila na špatný stav obecních domů a předložila návrh kzajištění efektivního hospodaření: například peníze znájmu domů vkládat na účet domu, zajistit pravidelné preventivní prohlídky bytů, vést veřejně přístupnou evidenci pronajatých nebytový prostor, najmout kontrolního pracovníka na provádění oprav vobecních domech atd. Stím ve své závěrečné řeči souhlasil také starosta Chalupa, přesto se zeptal přítomných: „A jak má obec opravit dům, který si zvybraného nájemného na svou rekonstrukci vydělá za osmdesát let?“ Ve většině případů totiž peníze vybrané na nájemném na potřebné opravy nestačí. Například u domu vulici Nad Kajetánkou 1 bylo vždy uplatňováno nejvyšší možné nájemné. „Od roku 1991 se na nájemném vdomě vybralo 4miliony tři sta tisíc korun. Dosud bylo na opravy vynaloženo téměř sedm milionů korun. Generální oprava plánovaná na příští rok má však rozpočtový výhled 24milionů korun,“ upozornil vedoucí odboru správy obecního majetku Václav Pátek.

Vobecních domech radnice průběžně připravuje generální rekonstrukce. Letos radnice opraví 14 domů ve špatném technickém stavu, příští rok přijdou na řadu čtyři dvojdomy vulici Nad Kajetánkou.

Praha 6 vlastní 85 domů, ve kterých je přes 1400 bytů. Kompletně opravených obecních domů je v Praze 6 asi třetina. V opravovaných domech radnice nájemníkům odpouští první měsíc nájemné v plné výši, v dalších měsících pak 40 procent při úplných a 20 procent při částečných rekonstrukcích.

Mimořádné jednání zastupitelů se odehrávalo v přednáškovém sále FTVS. Z více než 900 lidí podepsanými pod peticí, na základě které bylo jednání svoláno, se jich k projednávání dostavilo jen několik desítek.


V čem se shodla radnice s občany podepsanými pod peticí:
1. dostupné nájemní bydlení pro všechny skupiny obyvatel Prahy 6 bez diskriminace věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem a skutečností, zda nájemník bydlí vdomě obecním nebo u soukromého vlastníka – obec má přistupovat stejně knájemníkům soukromých i obecních domů.

2. zastavení dalšího zvyšování nájemného – rada již rozhodla o plošném nezvyšování nájemného a zastavení deregulace vdomech pro seniory, spečovatelskou službou a bytech ze sociálních důvodů.

3. diferenciace výše nájmů podle kvality domů a bytů – kritéria by měla být již na podzim, starosta vyzval zástupce SON, aby pomohli spravedlivá kriteria navrhnout.

4. výstavba malometrážních pro sociálně potřebné – městská část připravuje výstavbu domu smalometrážními byty Nad Kajetánkou.
 
5. uvolněné malometrážní byty poskytnout pro sociální bydlení – vprogramu deregulace městská část již nyní nabízí možnost výměny obecního většího bytu za menší. Nabídku dosud využilo 150 zájemců.

6. realizovat opravy domů vhavarijním stavu – Praha 6 hodlá opravit domy vco nejkratší době, a to přesto, že žádný zdotčených domů nemá šanci si na takovou rekonstrukci vydělat zvlastních prostředků a pro daný účel musí být mobilizovány rozpočtové zdroje

7. kontrolu činnosti správcovských firem

8. zastavení prodeje pozemků, které by mohly vbudoucnosti sloužit kvybudování sociálních bytů – městská část respektuje urbanismus města, který se snaží naplnit.

V čem se shodla radnice sobčany podepsanými pod peticí:
Snížit nájemné na úroveň zroku 2008 – požadavek odporuje výše zmíněné žádosti o nediskriminační přístup ke všem nájemcům bez ohledu na to, u jakého pronajímatele bydlí.