Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Novými čestnými občany městské části se vzáří stanou herec a spisovatel Ivan Vyskočil a Luboš Jednorožec, muž, který bojoval proti komunismu, a tímto režimem byl celý život perzekuován. In memoriam dostane titul čestného občana historik umění, literární vědec a kritik Václav Černý. Návrh, který vzešel zpracovní skupiny městské části pro udílení občanství, schválili v červnu zastupitelé.

Prof. Václav Černý (1905–1987) byl největší osobností české literární kritiky od časů F. X. Šaldy a Arna Nováka. Prokázal i občanskou odvahu. Za německé okupace byl aktivním účastníkem národního odboje, následně vězněným na Pankráci. Vroce 1952 byl obviněn zvelezrady na základě vykonstruovaného procesu a zpankrácké věznice pro nedostatek důkazů byl propuštěn teprve po smrti K. Gottwalda. Byl jedním zprvních signatářů Charty 77 a jedním ztěch, kteří vytvářeli intelektuální podhoubí českého disentu.

Sosudem Luboše Jednorožce se mohli lidé seznámit vrámci cyklu Osudy našich sousedů. Byl zatčen a za to, že neoznámil úřadům, že jeho známá hodlá emigrovat, a po vykonstruovaném procesu odsouzen na 10 let vjáchymovských dolech. Poté, co uprchl, byl znovu odsouzen na 28 let. Po propuštění zvězení v60. letech emigroval.

Herec Ivan Vyskočil patřil a patří kiniciátorům takzvaných malých scén, jinak řečeno divadel malých forem. Spoluzakládal Divadlo Na zábradlí. Vroce 1990 se jako jeden zprvních ohradil proti tomu, že byl neprávem veden na seznamech StB jako agent, a podařilo se mu očistit své jméno. Všechny osobnosti prožily podstatnou část života vPraze 6.

Na jednání zastupitelstva doplnil klub Strany zelených knavrženým kandidátům jméno exprezidenta Václava Havla. „Připomínáme si 20 let od událostí listopadu 1989, považujeme za vhodné, aby výročí bylo připomenuto některou nominací na čestného občana Prahy 6,“ uvedl předseda klubu SZ Petr Hrdina. Nestandardní postup nominace zvolili zelení proto, že se na titulu pro Václava Havla neshodla pracovní skupina, složená ze zástupců všech politických stran zastupitelstva svýjimkou komunistů. Návrh ale neprošel. „Naším cílem je vyzdvihnout osobnosti, které něco vykonaly, a tolik se toho o nich neví,“ upozornil Chalupa. Václav Havel je však již Čestným občanem hlavního města.

Udělení čestných občanství původně navrženým kandidátům schválilo 32 zastupitelů včetně zelených. Pokud tyto osobnosti titul přijmou, převezmou si jej vrámci Dne Prahy 6 na slavnostním obřadu 4. září v11 hodin vTereziánském sálu Břevnovského kláštěra.


Luboš Jednorožec bude jedním z čestných občanů.