6. ročník Vypich 2009

středa 9. září od 14 do 19 hod.

Bohatý program pro celou rodinu, ukázky činností policie, hasičů a záchranářů. Hosté: David Kraus, Brouci Band – The Beatles Revival, Loutkoherecká skupina spolupracující s ČT Praha- loutková revue pro děti Nebojte se strašidel, JŮ a HELE.

Prezentace činnosti jednotlivých pražských domů dětí a mládeže: jízda na koni, orientační běh, divadlo, výtvarné dílny, točení na keramickém kruhu, deskové hry, letecké modely, kolejiště, sebeobrana, odpalovací stojan na baseball a softball, jízda na Rotosedu, lanová pyramida, trampolína, skákací hrad, …

Ukázky techniky a činnosti hasičů, policie, záchranné služby Akce probíhá pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíkové. Vstup na akci volný