K upravenému vnitrobloku pomohla radnice

Praha 6 vloni poprvé přidělila v rámci ekologických grantů peníze na úpravu vnitrobloku. Členové komise pro životní prostředí označili hotový projekt za tak povedený, že uvažují o návrhu grantů určených přímo pro zvelebování vnitrobloků v domech.

„Zeleň ve vnitroblocích je důležitou součástí zeleně ve městě a je důležitá například pro teplotu a vlhkost vzduchu,“ říká předsedkyně komise životního prostředí Petra Kolínská (SZ). Právě granty by mohly motivovat majitele vnitrobloků. „Pozemky ve vnitrobloku patří k domům a nemáme způsob, jak jejich vlastníky přimět, aby se o ně starali,“ dodává Kolínská. Proto komise pro životní prostředí ocenila projekt majitelky domu v Bubenečské ulici, která s podporou grantu upravila svůj soukromý pozemek ve dvoře u domu. „Členové komise se shodli na tom, že jde o následováníhodný čin,“ uvedla Kolínská. Na projekt zeleně do vnitrobloku městská část přispěla grantem 60 tisíc korun, majitelka však investovala několikanásobně víc. Z původního rumiště vyházela odpad, opravila plůtky, zasadila květiny a keře a nechala vyhloubit studnu. Plánuje pořídit zařízení na rozprašování vody a umístit lavičky. Přestože nejde přímo o veřejné prostranství, na jejichž zvelebení jsou granty vypisovány, předsedkyně komise pro životní prostředí se domnívá, že upravený vnitroblok zvyšuje kvalitu bydlení pro lidi z okolních domů. „Podmínky zadání byly širší, proto jsme mohli grant přidělit. Šlo trochu o experiment a ono to vyšlo.“

Ideálem by podle Kolínské bylo, kdyby se zahrádky ve vnitroblocích funkčně spojily v jeden celek. Sama majitelka domu v úpravách zahrádky vidí ještě další rozměr. „Jde mi o zlepšení komunikace mezi lidmi, přeji si vytvořit místo, kde bychom se mohli setkávat. Už nyní mi na zahrádce pomáhají lidé ze sousedství,“ říká Miluše Kippová, majitelka domu a pozemku.


Květiny krášlí ulice Bohaté květinové závěsy plné pelargonií, petúnií a dalších převislých letniček ozdobily během léta některé ulice Prahy 6. Obdivovat je mohli lidé projíždějící Starodejvickou ulicí, Petřinami nebo U Matěje na Babě.

 

Zde se podařilo obměnit staré nevyhovující nádoby na květiny za nové. Takové štěstí neměli například v Ruzyni nebo na Vlastině, kde ještě zůstaly závěsy staršího typu, které nezajišťují prosperitu květin, a závěsy jsou výrazně chudší. Navíc je lze snadno ze sloupu sundat, a proto se jich každým rokem velké množství ztratí. „Novější nádoby však nelze umístit do všech vytipovaných ulic, některé stožáry snesou jen omezenou zátěž,“ říká radní pro životní prostředí Jan Záruba.

O prázdninách pokračoval také projekt Květiny pro charitu. Před hotelem Crowne Plaza zasadil do záhonu, jehož je patronem, nové květiny velvyslanec Ruska Alexej Fedotov společně se starostou Chalupou. Částku určenou na realizaci a údržbu záhonu věnují patroni Domovu sv. Rodiny v Liboci.

Díky grantu Prahy 6 na květinovou výzdobu si také řada lidí ozdobila květinami okna. „Přijali jsme celkem 285 žádostí o grant. Na úhradu bude využita částka 334 tisíc korun,“ říká radní Jan Záruba. S příjemcem grantu bude uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.

K podpisu smlouvy se mohou příjemci příspěvku dostavit od 1. 9. do 15. 10. 2009 do Úřadu městské části, Pod Marjánkou 12, Praha 6, kancelář dopravy a životního prostředí č. 45, 1.NP, a to v úředních dnech: pondělí, středa od 8 do 18 hodin.