Mezi černou a bílou

Fokus vystavuje práce duševně nemocných

Od 10. září do 10. října se konají Týdny pro duševní zdraví. Série humanitárních a kulturních akcí má za cíl informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti.

K této příležitosti uspořádal Fokus Praha mezinárodní výstavu s názvem Mezi černou a bílou. Společná výstava prací duševně nemocných lidí z Berlína, Linze a Prahy bude mít vernisáž 24. září v 17 hod. v Komunitním centru Břevnov, Meziškolská 2, Praha 6. Výstava bude přístupná každý všední den od 9 do 16 do 24. října. Další akce Týdnů pro duševní zdraví 2009 najdete na www.tdz.cz.

Fokus Praha je nestátní nezisková organizace sdružující sociální pracovníky, psychiatry, psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty a další pracovníky, jejichž snahou je podporovat lidi s duševní nemocí.

Posláním Fokusu je podporovat lidi se zkušeností s duševní nemocí, pomáhat jim v jejich seberealizaci, v zajištění základních existenciálních potřeb jako je strava, bydlení, finance a práce. Cílem je, aby klient byl co možná nejsamostatnější, aby byl schopný žít ve společnosti a měl zajištěny základní potřeby.

Součástí Komunitního centra Břevnov je Denní sanatorium, které nabízí psychiatrické a psychoterapeutické služby, Otevřený ateliér EXTRAART, který je zaměřený na podporu a rozvoj tvůrčího potenciálu a Centrum psychosociální rehabilitace, které organizuje různé volnočasové, nácvikové a vzdělávací aktivity. Více informací naleznete na www.fokus-praha.cz