Pod dlažbou v Terronské byla kostra

Nečekaný, ale o to vzácnější nález čekal na stavebníky při rekonstrukci Terronské ulice v Bubenči. Těsně pod dlážděným povrchem ulice byla v jedné ze čtrnácti neporušených jam nalezena lidská kostra. Její stáří odhadli překvapení archeologové na 1400 let před naším letopočtem.

Za mnohem významnější však archeologové považují další z nálezů – keramickou plastiku spodní části nohy od holeně dolů, starou tři tisíce let. Tato „bota“ má filigránskou ornamentální výzdobu a podle Michala Bureše ze společnosti Archeo Pro může archeologům poskytnout informace o možné podobě odívání v období mladší doby bronzové, ze které nález pochází. Takový objev na území Čech a Moravy nemá obdobu. „Je unikátní, protože věci z organických materiálů, obutí, oděvy a takové nálezy se vůbec nedochovaly,“ uvedl Bureš pro Českou televizi.

Archeologové odkryli celkem čtrnáct jam, ve kterých nalezli více než desítku neporušených objektů, mezi nimi také fragment kadlubu na odlévání bronzových předmětů a části bulavy (kulovitý kamenný nástroj používaný jako zbraň).

Intenzivní průzkum probíhal v Terronské dva týdny v srpnu a nyní se již do ulice vrátili stavbaři, kteří vyměňují dlážděný povrch za asfaltový. Podle vedoucího stavby Tomáše Stolaře stavba nemá díky intenzivní práci archeologů zpoždění a úsek po Maďarskou ulici bude hotov na konci září. „Radnice spolu s TSK dohlíží na průběh stavby, aby úsek mohl být zprůjezdněn v původním termínu,“ sdělil k tomu radní pro dopravu Jan Záruba.

Rekonstrukci Terronské ulice financuje ze svého rozpočtu hlavní město.


Kompletní kostra takzvaného pohozence. Foto R. Kelbich