Seniorfitnes posílí kondici

Projekt Seniorfitnes, který odstartoval v květnu a má za cíl zvýšit fyzickou zdatnost seniorů, pokračuje i v září.

Pravidelné hodiny se konají každé úterý od 14 do 15 hodin na Fakultě tělovýchovy a sportu. Od září přibudou hodiny v Sokolu Dejvice I v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 11 hodin.

„Zralá léta mohou při správné životosprávě přinášet řadu radostí. Kondici i psychiku lze dnes udržovat ve velmi dobrém stavu i přes zákonité opotřebení organizmu,“ říká autor projektu Zdeněk Srba. Cvičení, které dostalo označení Seniorfitnes – česká tělovýchovná škola, vychází z principů zdravotní tělovýchovy. Základ vychází ze cvičení Kardio klubu Motol a cvičební sestavy vznikaly v součinnosti s klinikou tělovýchovného lékařství v Motole, jejímiž autory jsou lékaři Matošuovi. Garantem projektu je známý fyzioterapeut Pavel Kolář. Cvičení se skládá ze cviků kloubní pohyblivosti, dechových cvičení a posilování kosterního svalstva a celé má za úkol co nejdéle stabilizovat a udržovat fyzickou zdatnost seniorů. Všechny cviky jsou určeny pro všechny věkové skupiny a jsou vhodné pro každého s přihlédnutím k jeho současnému zdravotnímu stavu, který jen limituje intenzitu a rozsahy cvičení. Veškeré vybavení, tedy cvičební podložky, overbally, posilovací gumy a žíněnky jsou v nabídce tělocvičny.

Aktivitu Seniorfitnes finančně podporuje městská část Praha 6. Za hodinu cvičení se pak platí částka od 15 do 60 korun v závislosti na věku cvičence. Do 60 let jsou platby nejvyšší, od 65 výše nejnižší. Cvičební hodiny vede Dr. Miroslav Štilec, který se aktivním stylem života seniorů zabývá i v rámci výuky na FTVS.

Kde se cvičí: