Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Jak jste připraveni na návrat dětí do školních lavic? Začátek školního roku je také již pravidelně ve znamení oslav Dne Prahy 6 a tradičního udílení čestných občanství... Proběhne i akce masového rozsahu, koncert skupiny Kabát. Neovlivní to negativně život v Praze 6?

Jak jste připraveni na návrat dětí do školních lavic?

Jsem rád, že se nám podařilo opravit všechny základní školy. Poslední, která se školákům, rodičům a pedagogům představí v novém kabátě, je základní škola Interbrigády. Zároveň nabídne novou mateřskou školku. Právě pro současný nedostatek míst ve školkách jsme přes prázdniny zrekonstruovali, a tím i navýšili kapacitu u dalších dvou školek. Zářijový návrat do školních lavic přináší i zvýšený dopravní ruch a vyšší rizika pro chodce. Proto i letos u každé školy v Praze 6 najdete strážníka, který bude pomáhat s přecházením nejen prvňáčkům. Září je ale i čas, kdy se připravuje velmi závažný a důležitý dokument pro všechny občany Prahy 6 – obecní rozpočet na příští rok.

Začátek školního roku je také již pravidelně ve znamení oslav Dne Prahy 6 a tradičního udílení čestných občanství...

Naší snahou bylo a je vepsat ocenění Čestný občan Prahy 6 do povědomí lidí svou vážností, respektem a důstojností. Zároveň se snažíme oslavit a připomenout si 4. září, tedy den, který považujeme za mezní datum při vzniku dnešní Prahy 6. Kromě samotného slavnostního udílení titulů Čestný občan Prahy 6 proběhne i letos celá řada zajímavých kulturních akcí. Sám se velmi těším na další představení opery v Šárce, tentokrát s premiérou Jakobína. Den Prahy 6 ale nabídne i další akce, od sportovních, hudebních, zábavných i poučných. Tak snad si každý vybere tu svou.

Proběhne i akce masového rozsahu, koncert skupiny Kabát. Neovlivní to negativně život v Praze 6?

Když nás skupina Kabát požádala o možnost uspořádání koncertu na našem území, váhali jsme. Zvažovali jsme pro i proti. Nakonec jsme vzali v potaz časté názory, které dostávám, že u nás chybí akce pro mladší publikum. My sami jsme pořadatelé hudebních akcí především vážnějšího rázu, opery, operety, dechové a lidové hudby s převážně seniorským publikem. Akci jsme povolili samozřejmě pouze s garancí, že po skončení koncertu bude celý prostor uveden do původního stavu a uklizen. Navíc ze vstupného získáme příspěvek na vybraný obecní projekt městské části. Rozhodně však koncert nefinancujeme.