Výměna bytů: zájem je malý a hlavně o Břevnov

O výměnu bytů v rámci programu deregulace mají větší zájem nájemci z domů soukromých majitelů. Vyplývá to z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 32 zájemců. Velký obecní byt za menší si vyměnili jen dva žadatelé.

V rámci programu deregulace nabízí městská část seniorům s trvalým pobytem v Praze 6, kteří žijí v bytech s deregulovaným nájemným, možnost výměny většího bytu za menší, obecní. Důvodem je zmírnění dopadů deregulace na nejohroženější skupinu obyvatel, kterým jsou právě lidé v důchodovém věku. Podmínkou výměny je, že čistý příjem domácnosti po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení nesmí přesáhnout násobek životního minima a užívaný byt musí vrátit původnímu majiteli.

Praha 6 nabídla k výměně přes 53 malometrážních bytů 2+kk na Břevnově, ve Střešovicích a na Dědině. Největší zájem byl o malé byty na Břevnově a ve Střešovnicích, kde se z třinácti bytů pronajalo jedenáct. A to i přesto, že tyto lokality mají nejdražší deregulovaný nájem (95,50 Kč/m2). Na sídlišti Dědina, kde je nájemné naopak v Praze 6 nejlevnější (78,60 Kč/m2), se pronajalo pouze osm bytů. Výběrové řízení bylo vypsáno dva měsíce od konce dubna do konce června. Z dvaatřiceti přihlášek bylo sedm neplatných.

Praha 6 před prázdninami nabídla též 15 bytů k prodeji za nejvyšší nabídku. Zájemci o koupi bytu doručili 260 nabídek. Za metr čtvereční bytu v Pra-ze 6 kupující nabízeli od 25 do 80 tisíc korun.