ZŠ Interbrigády otevírá školku, opravy se chýlí ke konci

Prázdninová rekonstrukce poslední neopravené základní školy Prahy 6 zpozdí zahájení školního roku o pouhý týden. Žáci do školy nastoupí 7. září. Prvního října by měla začít provoz nová mateřská škola o dvou odděleních, která vznikla z prostor školní družiny.

Školka, jejíž název bude pravděpodobně MŠ Antonína Čermáka při ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, bude mít kapacitu 48 míst. „Do nové školky probíhá nyní dodatečný zápis. Přihlášky lze podávat do 10. září,“ oznámil radní pro školství Ondřej Balatka. Formulář lze stáhnout na webových stránkách školy www.interbrigady.cz, další informace lze najít na stránkách www.jakdoskolky.cz. Nová mateřská škola je jak pro předškoláky, tak pro mladší děti. V rámci školy bude mít nejen samostatné třídy, ale i vlastní zahradu.

Do tříd bude vidět

Díky rekonstrukci prostor pro školku bylo nutné řešit nový přístup školáků do jídelny. Vznikla zde nová spojovací chodba. Samotné školní budovy se rekonstrukce dotkla z její jedné poloviny. „Opravit celou školu by se během prázdnin nestihlo. S rekonstrukcí druhé části bude městská část pokračovat příští rok,“ uvedl Balatka s tím, že důležité je, aby děti mohly včas nastoupit do školy.

Letošní opravy se týkaly výměny oken, elektrických rozvodů, rozvodů vody, datových sítí, rozhlasu, kamerového systému, položeny byly nové dlažby na chodbách, nově jsou zrekonstruována sociální zařízení pro žáky a pracovníky školy. Škola má navíc díky rekonstrukci jednu novinku. „Třídy a kanceláře byly osazeny ocelovými prosklenými dveřmi. Do všech tříd bude vidět, dveře u kabinetů pak mají mléčné sklo,“ řekl ředitel školy Petr Karvánek. Zvětšila se též kapacita počítačové učebny na 24 pracovních míst. Škola během několika týdnů dostane též novou střechu.

Opravené školky později

Stejně jako u ZŠ Interbrigády byla rekonstrukce MŠ Terronská rozdělena na dvě etapy. Po prázdninách ale již bude v provozu nová třída vytvořená přeskupením původního uspořádání tříd. Provoz školky bude zahájen 14. září. Stejně jako v další rekonstruované školce, kde došlo k navýšení kapacity, MŠ Arabské, se na konci prázdnin konaly dodatečné zápisy. „U těchto školek se zájemci o místo pravděpodobně vyberou zejména z řad neuspokojených žadatelů z jarních zápisů,“ říká vedoucí odboru školství Jan Holický. MŠ Arabská zahájila provoz na začátku školního roku, pouze děti ze speciálního oddělení nastoupí do školky o týden později, 7. září. Pouze provoz kuchyně bude do dokončení rekonstrukce provizorní.


K rekonstruované školní budově ZŠ Interbrigády byla postavena nová propojovací chodba do jídelny.


MŠ Terronská v rekonstrukci: děti nastoupí 14. 9. a nově přijaté až 17. 9.