Krátce

Zastupitelé schválili dar 600 tisíc korun Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně. Farní sbor Českobratrské církve získal od městské části příspěvek milion korun na rekonstrukci kostela a opravu varhan, na sklonku roku to odhlasovali zastupitelé. Příspěvek dvacet pět tisíc korun dostane od městské části TJ Ruzyně, a to na zajištění cvičení pro děti a mládež. Čtrnáct počítačů a monitorů za bezmála 200 tisíc korun darovala městská část policistům na vybavení obvodního ředitelství Policie ČR Praha I, které působí vPraze 6.