Nemocný topol nahradil nový strom

Kácení topolu vparku Ch. G. Masarykové při ulici Na Valech vzbudilo pozornost místních lidí, kteří se sdotazy obrátili na redakci Šestky. Zjistili jsme, že se jednalo o nemocný strom, který byl odstraněn kvůli havarijnímu stavu, a jeho likvidaci doporučil znalec. Strom ohrožoval bezpečnost vparku.

„V květnu se z topolu odlomily 2 mohutné větve o obvodu větším než 1 metr. K odlomení větví došlo za klidného počasí, nebyl žádný extrémní vítr. Větve padly na parkovou cestu a lavičku. Naštěstí poškodily jen keře rostoucí vokolí a nedošlo kžádnému zranění. Rána na kmeni stromu byla poté ošetřena,“ píše se ve vyjádření odboru životního prostředí Prahy 6. V místě rány po odlomených větvích byla zjištěna rozsáhlá hniloba a též větve v koruně stromu jevily známky prosychání. Správce plochy, kterým je odbor životního prostředí Prahy 6, proto bezodkladně podal žádost o povolení kácení. Topol bílý pochází z dob založení parku. Je dávno za hranicí běžné životnosti těchto dřevin. Pěstební opatření, zmlazovací řez, nemá přílišný efekt. „Řezné rány jsou totiž nechráněným místem pro vstup patogenů a choroby se rozšíří mnohem rychleji. Dle zkušeností z obdobných pěstebních zásahů, jsme se rozhodli pro odstranění stromu a jeho následnou náhradu novou dřevinou,“ oznámili zaměstnanci odboru.


„Stabilita topolu, a tím i provozní bezpečnost na tomto frekventovaném místě je trvale nedostatečná. Stav je havarijní, doporučuji co nejdříve vykácet," píše odborník vposudku. V blízkosti káceného topolu je náhradou vysazen sekvojovec obrovský.