Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Zrekonstruované prostory dalších mateřských škol si mohli rodiče školkáčků i veřejnost prohlédnout vprosinci během slavnostních otevření. Při ZŠ Intergbrigády vznikla úplně nová školka, díky rekonstrukcím vostatních školkách došlo krozšíření počtu míst.

Nová mateřská škola Antonína Čermáka „ukousla“ část prostor školní družiny ZŠ Interbrigády, kde během rekonstrukce vznikly dvě třídy pro 48 dětí, sociální zařízení i malé hřiště vatriu nové chodby, která spojuje školu sjídelnou. „Pro začátek jsme zařídili to nejnutnější, ještě je třeba školku dovybavit,“ řekla při slavnostním otevření Kateřina Kalinová, vedoucí školky. Vzdělávací program Barevná školka je zaměřen na obecný rozvoj dovednosti dětí. „Snažíme se také propojit život školkových dětí sživotem školy. Využíváme například školní tělocvičnu nebo hudební třídy,“ dodala Kalinová.


Rekonstrukce pravé části školy ale zahrnula nejen výstavbu školky, ale i školních tříd včetně tělocvičen. „Součástí prací byla především celková výměna původních vnitřních instalací vpolovině budovy školy, modernizace sociálních zařízení dle současných norem, výměna podlahových krytin a obkladů i obnova vnitřních omítek,“ uvedla vedoucí technicko-investičního odboru radnice Olga Volková.


Velkou novinkou jsou prosklené dveře do tříd, kam je vidět o přestávkách i během hodiny.


První etapa oprav stála městskou část 35 milionů korun, na dalších 13 milionů přišla rekonstrukce střechy, výměna oken a částečné zateplení objektu. Vpříštím roce půjde do rekonstrukce levá část budovy.

Nová třída i poradna
O 28 dětí více přijala také MŠ Arabská díky velkým stavebním změnám. Zhospodářského pavilonu vznikla třída, do níž se přemístilo oddělení pro hendikepované děti. Vzniklo zde speciální pedagogické centrum, které od září nabízí rodičům své služby. „Jsme rádi, že městská část je ochotna investovat tolik peněz a nechat školku rozkvést,“ děkovala ředitelka Vlasta Gregorová místostarostovi Jiřímu Fárkovi, který školku slavnostně předal do užívání. MŠ Arabská se tak stala komplexem, kde se zdravé děti potkávají spostiženými, pracuje zde občanské sdružení Máta nebo Centrum tvořivé dramatiky. Za rekonstrukci, do níž je třeba počítat i novou kuchyni, zateplení budovy a výměnu podlah a obkladů, zaplatila městská část 21 milionů korun.

Největší školka jako nová
Největší mateřská škola vPraze 6 je MŠ Terronská. Po navýšení kapacity o 23 míst ji navštěvuje vsedmi odděleních celkem 164 dětí. Práce zde trvaly od června do října a stály 33 milionů korun. „Při komplexní opravě nezůstal kámen na kameni, součástí prací bylo i zateplení obvodového pláště objektu, oprava hydroizolací, modernizace sociálních zařízení dle současných norem, výměna původních vnitřních instalací, podlahových krytin a obkladů, oprava oplocení objektu,“ popisuje radní pro školství Ondřej Balatka. Vzniklo zde nové vnější schodiště, do spodních pater se přesunula kuchyně. Ktomu přibylo nové hřiště. „Školka je po rekonstrukci knepoznání,“ pochvaluje si ředitelka školky stím, že i zde došlo na nákup nového nábytku do tříd.


Kompletní rekonstrukce největší mateřské školy vPraze 6 MŠ Terronská přišly na 33 milionů korun. Po vytvoření nové třídy školku navštěvuje 164 dětí.

Součástí celkových rekonstrukcí všech školek je také nové sociální zařízení. Děti mají krásné umývárny a záchodky.

Prostory nové mateřské školy Antonína Čermáka si přišla prohlédnout i náměstkyně primátora pro školství Marie Kousalíková.