Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Čtvrtletní zkušební program, vrámci kterého městská část přispívala seniorům na obědy ve vybraných školních jídelnách, bude pokračovat i celý letošní rok. Rozhodli o tom vprosinci radní. Senioři tak za obědy zaplatí pouze 50 korun.

„Ukázalo se, že tento program je funkční a že je o něj zájem, proto vněm budeme pokračovat i letos,“ uvedl radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. Od září, kdy Praha 6 tento program vyhlásila, se počet seniorů, kteří odebírají obědy ve školách, zdvojnásobil. Cílem programu je nabídnout starobním a invalidním důchodcům kvalitní stravování za přijatelné ceny a zlepšit tak kvalitu jejich života.


Podmínkou příspěvku na oběd je trvalý pobyt vPraze 6, věk nad 65 let a příjem nepřesahující u jednotlivce 4násobek životního minima, tj. 12504 korun. Obědy si senioři mohou koupit poté, co mají potvrzení vydané Odborem sociálních věcí. Strávník hradí částku 50 korun za oběd. Praha 6 pak doplácí do plné výše ceny oběda v příslušné školní jídelně mezi 13 a 23 Kč.


Za období od září do konce prosince loňského roku se do programu přihlásilo 145 seniorů, kteří si vyzvedli potvrzení. Vjídelnách jim kuchařky vydaly celkem 4 a půl tisíce obědů a dotace městské části přesáhly 90 tisíc korun. Předpokládané náklady na letošní rok činí 230 tisíc korun.

Školy, kde lze odebírat obědy

Více na odboru sociálních věcí, tel.: 220 189 111.