Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

Zastupitelstvo Prahy 6 na sklonku roku schválilo rozpočet na letošní rok. Úspornější než vloni. Objem předpokládaných výdajů bude 1,4 miliardy korun. To je přibližně o 600 milionů korun méně, než kolik utratila Praha 6 vloňském roce.

I tak se Praha 6 bude muset vyrovnat se schodkem 741 milionů korun. Příjmy městské části by měli tvořit 651 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji městská část vyrovná vlastními naspořenými rezervami a zadlužovat se nemusí. Nejvíce peněz zcelkového objemu výdajů půjde letos do školství.


„Rozpočet mohu stručně označit jako úsporně realistický," charakterizoval dlouho připravovaný dokument jeho předkladatel místostarosta Jiří Fárek. Podle něj městská část hodlá investovat, ale nezadluží se. „Může si to dovolit díky dobrým výsledkům hospodaření v minulých letech,“ vysvětluje Fárek. Jde o úroky zběžných účtů a prostředky umístěné vtzv. správě aktiv. Loňský schodek ve výši 736 milionů korun hradila městská část také z rezervy.


Kapitálové výdaje představují celkem 495 milionů korun. Obrovskou částku přesahující 172 milionu korun městská část investuje do rekonstrukcí obecních domů. Opravy budou probíhat vblocích domů Nad Kajetánkou, Patočkova, Rooseveltova, Terronská a Jugoslávských partyzánů. Vtomto roce bude také dokončena rekonstrukce domu na Dejvické včetně Divadla Spejbla a Hurvínka snákladem 35 milionů korun.


Rekonstruovanou budovu radnice čeká dokončení opravy 6. patra a jeho přeměna na zasedací sál za 22 milionů korun, obdobnou částku městská část zaplatí za nákup informačně technologických systémů.


Praha 6 i vletošním roce hodlá významně investovat do chodníkového programu. Na opravu ulic, které jsou majetkem hlavního města, připadá bezmála sto milionů korun. Opravy se letos dotknou převážně Břevnova.

Čisté ulice jsou priorita
Přes sto milionů korun investuje městská část do městské infrastruktury, do péče o vzhled obce a úprav veřejné zeleně. Dvaašedesát milionů korun bude stát pravidelná údržba a úklid zelených ploch a chodníků. I letos se počítá súpravou záhonů a květinovou výzdobou, byť na ní půjde o zhruba čtvrtinu peněz méně než loni. Částka 29 milionů korun je vyčleněna na rekonstrukci parku Ve Struhách, rekonstrukce se dočká park na Malém Břevnově, náměstíčko VStředu ve Vokovicích, Bachmačské náměstí, parčík na Červeném vrchu a některá dětská hřiště.


V oblasti školství je stěžejní akcí poté, co městská část v minulých letech opravila téměř všechny základní školy, výstavba nové mateřské školky ve Velvarské ulici za 60 milionů korun. Dokončí se závěrečná etapa opravy základní školy na nám. Interbrigády za 32 milionů korun, stejná částka půjde na samostatný pavilón Základní školy Červený vrch. Rozpočet počítá sčástkami na rekonstrukci MŠ Mládeže, kde se tím pádem navýší počet míst, a se zahájením stavby školky na Bílé hoře.

Příjmy klesají
Voblasti příjmů rozpočet vzhledem ke krizi předpokládá celkově sestupný trend. Jedinou rostoucí položkou je daň znemovitostí, kde ze zákona dochází ke změnám sazeb a ke zdvojnásobení objemu vybrané daně (ze 33 na 66 mil. Kč). Stabilním příjmem jsou správní a místní poplatky a příjmy zúroků a dividend, oproti loňskému roku se naopak snížily dotace hlavního města. Postupně ubývají příjmy zprivatizace bytového fondu. Příjmy zpronájmů bytů jsou pak výlučně použity na opravy domů. Důležitým zdrojem jsou příjmy zprodeje a pronájmu pozemků, prodeje půd a zpronájmů nebytových prostor.


Pro rozpočet, který Praha 6 schválila jako první změstských částí, pouhý den po schválení rozpočtu hlavního města, hlasovalo 31 zastupitelů, komunisté byli proti a zastupitelé Strany Zelených se zdrželi.Komunisté tradičně kritizovali absenci výstavby sociálních bytů, investice do kulturních akcí a zbytečné jim připadají některé výdaje na vzhled obce, například rekonstrukce parků. Starosta Tomáš Chalupa je naopak přesvědčen, že čistá a opravená Praha 6 získává výjimečné postavení, které může přilákat podnikatele. Ti jsou ochotni převést daňovou rezidenturu do městské části, tak jako například společnost PPF sídlící vE-gate na Evropské. Vynaložené prostředky se tak podle Chalupy mnohonásobně vrátí zpět.


Zastupitelé Strany Zelených označili schodek rozpočtu za přehnaný. „Nůžky mezi příjmy a běžnými výdaji se rok od roku zvětšují,“ obával se Petr Hrdina toho, že úspory za pár let dojdou.