Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Více než půl milionu korun vyplatila městská část od začátku loňského roku do třetího čtvrtletí žadatelům o příspěvek na deregulované nájemné. O ten si mohou žádat občané Prahy 6, kteří se ocitnou ve finanční tísni a splní podmínky nastavené městskou částí.

Za loňský rok si podalo žádost o finanční dar celkem 256 občanů, ztoho jen 53 žádostí bylo zamítnuto. Počet žádostí se postupně od prvního čtvrtletí zvyšoval, zejména poté, kdy se hranice pro podání žádosti zvýšila na 2,5 násobek životního minima po odečtení nákladů na bydlení. „Jsme rádi, že vdobě finanční krize můžeme touto adresnou formou přispět těm, kteří to opravdu potřebují,“ uvedl ktomu starosta Tomáš Chalupa.


Počet žadatelů zbytů od soukromých majitelů domů přitom dvojnásobně převyšuje počet těch zobecních. „Z domů soukromých majitelů žádalo o příspěvek 174 občanů, zobecních domů pak 78. Je to překvapivé, protože jsou to právě nájemníci obecních bytů, kteří na jednání zastupitelstva vystupují s tím, že nájmy jsou neúnosně vysoké,“ uvedl ktomu radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. Statistika za poslední čtvrtletí uplynulého roku ještě není kdispozici, neboť lidé žádají o příspěvek zpětně za celý čtvrtrok.


O příspěvcích na nájemné vobecních domech rozhodli radní na začátku loňského roku. Výše finanční pomoci se odvíjí od ceny za nájem a od příjmů domácnosti. Podmínkou je i přiznání státní dávky – příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Hranice pro udělení příspěvku je dvou a půl násobek životního minima. Znamená to, že pokud obyvatel nájemního bytu odečte od svých příjmů včetně sociálních dávek holé nájemné a s výslednou částkou se dostane pod tuto hranici, má nárok na příspěvek. Podobné podmínky platí při výměně bytu vrámci deregulace, kdy si lidé mohou vyměnit větší byt za menší za předpokladu, že původní vrátí do užívání majiteli.