Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Jak dopadlo bilancování starosty Prahy 6? A jaký bude letošní rok? Zastupitelé schválili rozpočet. Je rozumné i vdobě krize investovat do veřejného prostranství? Nebudou pak peníze chybět jinde?

V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Jak dopadlo bilancování starosty Prahy 6?
Domnívám se, že mnohem důležitější, nežli mé osobní bilancování, je skutečně to, co rok 2009 přinesl občanům. Přesto je několik významných momentů, které považuji za klíčové. Podařilo se zvýšit kapacitu mateřských škol o desítky míst. Vtomto trendu chceme pokračovat, stále je to potřeba. Přestože jsem na toto téma slyšel různé názory, osobně považuji pomoc městské části vůči občanům, kteří obtížně splácejí nájemné zdůvodu ekonomické krize, za ukázku správného municipálního přístupu. Podpořili jsme téměř stovku nájemníků částkou 532 tisíc korun. Od roku 2001, kdy jsme zahájili opravy chodníků, jsme vloni zahájili opravu sté ulice! Za úspěch ale považuji i po mnohaletých peripetiích výstavbu  obchodního centra na Vypichu. Bohužel mne nemile překvapilo, jak malé ambice projevil tvůrce ohledně vzhledu komplexu, konkrétně jeho fasády, a to i přesto, že své zázemí zde má mít i hlavní centrála Kauflandu pro celou republiku. Jsem zvědavý, zda tvůrci dokáží tento handicap ještě změnit nějakým vylepšením.


A jaký bude letošní rok?
Mimořádně náročný. Přetrvává ekonomická krize, končí čtyřleté volební období zastupitelům Prahy 6 a máme vrámci možností našeho rozpočtu nemalé plány. Opravíme řadu obecních domů, postavíme novou mateřskou školku ve Velvarské ulici, počítá se i sopravou ZŠ na nám. Interbrigády nebo výstavbou samostatného pavilónu školy Červený vrch.


Zastupitelé schválili rozpočet. Je rozumné i vdobě krize investovat do veřejného prostranství? Nebudou pak peníze chybět jinde?
Hodláme investovat, ale rozhodně se nezadlužíme. Můžeme si to dovolit díky dobrým výsledkům hospodaření v minulých letech. Krize je, dolehla i na relativně bohatou Prahu 6. I proto jsme téměř dvoumiliardový loňský rozpočet umenšili o 600 milionů korun. Spoříme a škrtáme, přesto víme, že tu je nějaká suma věcí, kterou musíme udělat. Zároveň se musíme snažit zvyšovat příjmy. Jedním ze způsobů je například přilákat do Prahy 6 podnikatele. Ale stím už zase souvisí i nutné investice do veřejného prostranství.