V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Zápisy do prvních tříd čtrnácti základních škol v Praze 6 budou probíhat od ledna a potrvají do února. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá. Užitečné informace o školách v Praze 6, včetně jejich výukových programů naleznou rodiče zejména na internetových stránkách jednotlivých škol a na portálu www.jakdoskoly.cz. Na webových stránkách Prahy 6 v oblasti školství je k dispozici „Výstup z evaluace základních škol“, který popisuje školy, hodnotí je a zaznamenává některé statistické údaje.


Při výběru základní školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, nejsou rodiče vázáni místem bydliště. Mohou si vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy. Zpravidla to bývá škola nejbližší.


U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2010 dovrší 6. rok věku, tedy včetně dětí cizinců. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře povolují ředitelé škol. Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2010, mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.


Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2010/2011


ZŠ a MŠ Bílá
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–17 hod.
www.zsbila.cz

ZŠ a MŠ Červený vrch
 27. 1. a 28. 1. 2010, 13–17 hod.
www.zscvrch.cz

ZŠ Dědina
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zsdedina.cz

ZŠ Emy Destinnové
 20. 1. a 21. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zsemdestinnove.cz

ZŠ a MŠ Hanspaulka
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–18 hod.
www.zshanspaulka.cz

ZŠ a MŠ J. A. Komenského
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–18 hod.
www.jakomenskeho.cz

ZŠ Marjánka
 20. 1. a 21. 1. 2010,  14–17.30 hod.
www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–17 hod.
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–18 hod.
www.interbrigady.cz

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
 25. 1. a 26. 1. 2010, 13–18 hod.
www.zs-ns2.cz

ZŠ Norbertov
 2. 2. a 3. 2. 2010, 13–17 hod.
www.norbertov.cz

ZŠ a MŠ Petřiny – jih
 4. 2. a 5. 2. 2010, 14–18 hod.
 6. 2. 2010, 9–13 hod.
www.petrinyjih.cz

ZŠ Petřiny – sever
 3. 2. a 4. 2. 2010, 13–18 hod.
www.zspetriny.cz

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
 19. 1. a 20. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zstgmruzyne.cz

ZŠ Pod Marjánkou
škola s rozšířeným vyučováním
jazyků přijímá žáky do jazykových tříd od 3. ročníku
www.zspodmarjankou.cz