Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

náhled souboruZákladní škola Pod Marjánkou, škola srozšířenou výukou cizích jazyků, získala nominaci na akci People to People Word Leadership forum, která se koná pravidelně vhlavním městě USA ve Washingtonu D. C. Jako své reprezentanty vybrala studenty Jana Coufala a Lukáše Kubálka.

Jak již vyplývá ze samotného názvu PEOPLE TO PEOPLE WORLD LEADERSHIP, je akce pořádána jako setkání studentů ze všech kontinentů světa. Realita setkávání a vzájemné poznávání kultur, jazykových a společenských odlišností, ale také skutečností, které jsou naopak lidem zrůzných koutů světa zastupujících všemožné národnosti společné, je hlavní náplní programu fóra. Doprovodný program byl doplněn i o poznávání samotného hlavního města USA, jeho historických a dalších pamětihodností.


„Na této celosvětové akci, které se naši žáci zúčastnili, byli právě oni dva jediní zástupci České republiky, a tudížškola měla tu čest se akce prostřednictvím nich účastnit. Ve skutečnosti jsme byli jedinou evropskou zúčastněnou školou, což je pro nás určitá míra ocenění našich aktivit, kterým intenzivně věnujeme, právě výuce cizích jazyků,“ řekla ktomu ředitelka Marcela Pácalová.


Welcome to Washington, D.C. – Arrivals and Program Orientation, Icebreaker Activities, Opening Banket With Welcome Address, to byla náplň prvního dne. Vdalších dnech se pak žáci kromě již zmíněného setkávání a poznávání sostatními účastníky fóra věnovali poznávání americké angličtiny a zdokonalování se vkonverzačních dovednostech. Během programu snázvem „Understanding U.S. Government” účastníci navštívili, byli pozváni a seznámili se mimo jiné s Capitol Hill, Meet a Member of Congress, Library of Congress, Embassy Diner, Leadership Delegation Meetings, vprogramu „Remembering the Past, Building the Future” pak …a další.


„Šestidenní pobyt byl naprosto úžasný, každý den měl velmi pestrý a nabitý program. Viděli jsme např. Bílý dům, Capitol, muzeum Holocaustu,Space muzeum atd. Američtí studenti jsou velmi přátelští a komunikativní,“ vzpomíná Jan Coufal ze 7. B. Oba žáci školy Lukáš Kubálek a Jan Coufal byli ze strany organizátorů i ostatních účastníků několikrát oceněni za příjemné chování, vystupování a za velkou míru odvahy a dávku nebojácnosti. Programovým koordinátorem pak také byli oceněni za výbornou úroveň znalostí a komunikačních dovedností v angličtině.