Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Bývá zvykem, že se na závěr každé éry se bilancuje. Platí to i pro konec tohoto volebního období? A o čem by podle vás měly být příští čtyři roky v Praze 6? Letiště Ruzyně se rozvíjí a připravuje novou ranvej. Neobáváte se, že se tím zhorší život občanů některých částí Prahy 6?

Bývá zvykem, že se na závěr každé éry se bilancuje. Platí to i pro konec tohoto volebního období?

Nejlepší je, když každý bilancuje sám pro sebe, zda si skutečně všiml nějakých pozitivních změn či nikoliv. Nicméně, chce-li někdo komplexní pohled na uplynulé čtyři roky, nabízíme k prohlédnutí Zprávu o Městské části Praha 6 za období 2006 až 2010. Tato více nežli stostránková publikace vznikla, když jsme se pokusili ohlédnout a tzv. si zamést před vlastním prahem. Zpráva o Praze 6 je určitě zajímavé čtení pro všechny, komu není lhostejné místo, kde žije nebo pracuje. Proto je distribuována volně na radnici a bude také na webových stránkách ke stažení.

A o čem by podle vás měly být příští čtyři roky v Praze 6?

Kromě toho, že bychom měli dokázat udržet pozici nejzelenější a nejčistší části Prahy, stejně tak pozici městské části s nejvyšším počtem parků a dětských hřišť, nejnižší kriminalitou a nejnižší nezaměstnaností v hlavním městě, je potřeba věnovat se tématům sociálním, vzdělávacím a dopravním.

Čemu konkrétně?

Je potřeba vybudovat další dům s pečovatelskou službou, připravit další komunitní centra s podobným programem nedávno otevřenému centru pro seniory ve Šlejnické ulici či seniorská hřiště. Nesmí se zapomínat na další zvyšování kapacit školek, stejně tak je potřeba řešit obtížnou situaci našich občanů při parkování a prosadit nakonec náš návrh parkovacích zón. Přestože podle průzkumů jsou občané Prahy 6 ve velké většině se zdejším životem spokojeni, ještě není zdaleka všechno tak skvělé, aby se na tom nedalo pracovat a zlepšovat to.

Letiště Ruzyně se rozvíjí a připravuje novou ranvej. Neobáváte se, že se tím zhorší život občanů některých částí Prahy 6?

Právě naopak. Sice jsme schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni Letišti Praha. Ale právě tato smlouva dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6. Podmínkou platnosti smlouvy je možnost regulovat provoz na letových drahách v případně, že by došlo ke zhoršení životního prostředí, zejména hluku, na území Prahy 6, jmenovitě na území Baby.