Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá od září do 31. prosince výstavu s názvem „Jak se tvoří město“. Cílem je ukázat klíčovou roli dopravy v období vrcholné průmyslové revoluce a její úlohu při „vytváření“ novodobých měst.

„Naše výstava bude vyprávět příběh zrození takzvané velké Prahy, a to v časovém rozmezí od 70. let 19. století do 30. let dvacátého století,“ řekl kurátor výstavy Ing. Zdeněk Říha z Fakulty dopravní ČVUT. Příběh začíná první úvahou o zbourání pražských hradeb a všímá si důležitého mezníku, 23. září 1875, kdy byl zahájen provoz koněspřežné tramvajové dopravy. Na jejím konci, v období před druhou světovou válkou, bude tento příběh zakončen veřejnou soutěží na další dopravní rozvoj Prahy.

Součástí výstavy budou i interaktivní tabule, díky nimž budou mít návštěvníci možnost zhlédnout velké množství obrazových archivních materiálů a sami si zvolí témata k prohlížení.

Záštitu nad výstavou převzal rektor ČVUT prof. Václav Havlíček, děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav Svítek a primátor Pavel Bém.

Více o výstavě najdete na www.jaksetvorimesto.cz/