Vlastivědné vycházky

17. 10. Břevnovský klášter – nejstarší mužský klášter v Čechách. 23. 10. Bílá Hora s prohlídkou kostela Panny Marie Vítězné.

17. 10. Břevnovský klášter – nejstarší mužský klášter v Čechách.

Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Sraz v 15 hod. před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

23. 10. Bílá Hora s prohlídkou kostela Panny Marie Vítězné.

Bezprostředně po bitvě na Bílé Hoře vzniklo množství kostelů zasvěcených Panně Marii – dnešní vycházka objasní proč a zároveň si prohlédneme jeden z těchto kostelů, na němž má nejspíš podíl i J. B. Santini. Projdeme i přes bývalé bojiště a podíváme se na toleranční hřbitůvek. Sraz ve 14 hod. u vstupu do kostela – nejbližší zast. MHD Bílá Hora tram 22, bus 108, 164, 225. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.