Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Po čtyřech letech mají lidé opět možnost rozhodnout, kteří politici za ně budou rozhodovat v Zastupitelstvu Prahy 6 i v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Volby do obou zastupitelstev se konají 15. října od 14 do 22 hodin a 16. října od 8 do 14 hodin.

Volit do zastupitelstev lze pouze v místě trvalého bydliště v příslušné volební místnosti. Do zastupitelstva městské části Praha 6 kandiduje 7 politických stran. Za každou 45 kandidátů. Tolik členů bude mít nové zastupitelstvo. Do zastupitelstva hl. města se volí v našem volebním obvodu 9 členů.

Hlasovací lístky na poměrně velkém formátu A2 obdrží voliči do svých schránek v modrých obálkách, na kterých je uvedena adresa volební místnosti. Hlasovací lístky jsou vytištěny oboustranně. Lístky do zastupitelstva hlavního města jsou označeny žlutým pruhem. Vedoucí odboru vnitřních věcí radnice Olga Králová upozorňuje, že objem obálek s hlasovacími lístky může být větší než schránky. „Prosíme občany, aby si zkontrolovali přístup ke schránkám. Povinností roznašečů lístků není doručovat je osobně voliči,“ upozorňuje. Pokud by lidé nedostali lístky včas, mohou si je vyzvednout na radnici v 1. patře. Omezený počet hlasovacích lístků bude k dispozici i ve volebních místnostech.

U voleb se občané musejí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Doklady musejí být platné, proto je dobré data zkontrolovat. V době konání voleb úřad Prahy 6 zavede mimořádnou pracovní dobu v úseku občanských průkazů a pasů, a to v pátek 15. 10. do 22 hod. a v sobotu 16. 10. od 8 do 14 hod.


Jak označit kandidáty na hlasovacím lístku
Volit kandidáty do zastupitelstva lze třemi možnými způsoby.

1. Volič označí křížkem v záhlaví sloupce jednu stranu.

To znamená, že se započte hlas každému kandidátu této strany v pořadí podle hlasovacího lístku, tj. 45 pro Prahu 6, devět pro město Praha. Pokud by volič křížkem označil ještě kandidáty z této strany, ke křížkům se nepřihlíží. POZOR! Pokud volič označí křížkem 2 a více politických stran, hlas je neplatný.

2. Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty z různých stran.

Nejvýše však 45 pro Prahu 6 a 9 pro město Praha. Hlas se započte každému jednotlivému kandidátu. POZOR! Pokud označí více jak stanovený počet kandidátů, hlas je neplatný.

3. Kombinace obou uvedených způsobů. Volič může označit jednu politickou stranu a dále ještě jednotlivé vybrané kandidáty z jiných politických stran.

Hlas se započte jednotlivým označeným kandidátům jiných stran a dále se dopočítá počtem kandidátů z označené strany až do počtu, kolik zbývá do 45 pro Prahu 6, resp. 9 pro město Praha.

Kdy ještě je lístek neplatný?

✗ Pokud není označená žádná strana nebo kandidát, hlasovací lístek není vložen do úřední obálky, je přetržený nebo obálka obsahuje více lístků do stejného zastupitelstva.

Oba volební lístky (do zastupitelstva Prahy i městské části Praha 6) se ve volební místnosti vloží do jedné úřední obálky.

Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbám, mohou požádat o přenosnou schránku, a to předem na tel. čísle 220 189 757.


Strany a jejich vylosovaná čísla

1 Koalice – Dohoda pro Prahu 6
2 ČSSD
3 Strana zelených
4 ODS
5 TOP 09
6 Věci veřejné
7 KSČM