Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Zastupitelé Prahy 6 se sešli naposledy v tomto volebním období. Stěžejním bodem jednání byla zpráva o hospodaření městské části za první pololetí, které skončilo přebytkem. Největší rozpravu pak vyvolal bod o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni společnosti Letiště Praha.

Dvanáct menších pozemků, které se nacházejí v areálu letiště, jsou pro městskou část z hlediska praktického využití bezcenné. Smlouva o jejich budoucím prodeji zajišťuje případný rozvoj letiště, zároveň však dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6. „Podmínkou platnosti smlouvy je možnost regulovat provoz na letových drahách v případě, že by došlo na území naší městské části, jmenovitě pak Baby, ke zhoršení životního prostředí. Tedy zejména hluku,“ řekl krátce po schválení bodu zastupiteli starosta Tomáš Chalupa a dodal: „Naše podmínky jsou významné při hájení zájmů občanů, kterým by mohl rozvoj leteckého provozu zkomplikovat kvalitu života, pokud by nebyl kontrolován.“

Letiště má podle smlouvy za pozemky v budoucnu zaplatit 23,38 milionů korun. Tato cena je vyšší než jejich tržní hodnota. „Smluvní cena výrazně překračuje cenu v místě a čase obvyklou,“ sdělil tiskový mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Diskuzi mezi zastupiteli vyvolala skutečnost, že na části prodávaných pozemků by měla v budoucnu ležet paralelní dráha. Podle zastupitele za KSČM Hrůzy by byl lepší dlouhodobý nájem pozemků místo prodeje. Zastupitelka za Stranu zelených Petra Kolínská navrhovala, aby se o pozemcích jednalo až po vydání vyhodnocení vlivu provozu nové dráhy na životní prostředí (EIA). Posudek EIA, který by měl být podle mluvčí Letiště Praha Michaely Lagronové hotov každým dnem, může plány na stavbu dráhy úplně zarazit. „Bude-li posudek negativní, pak dráha nebude,“ upozornil starosta.

Pokud by k její výstavbě nedošlo, bude prodej pozemků pro městskou část výhodný. Pokud by ale k výstavbě nové ranveje došlo a Letiště Praha by porušilo dohodu, může městská část regulovat letový provoz tak, aby co nejméně ovlivňoval životní prostředí na území Prahy 6. „Naší výhodou bude, že můžeme díky smlouvě upravovat provoz nad rámec státní správy,“ řekl Chalupa.

Zastupitelé také schválili finanční příspěvky na provoz dejvické městské knihovny, domovu sv. Karla Boromejského a Hospicu Štrasburk.

Na závěr jednání starosta Chalupa poděkoval všem zastupitelům napříč politickým spektrem za spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že se během čtyř let Praha 6 změnila k lepšímu.