28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

náhled souboru92. výročí vzniku samostatného Československa si tradičně v předpolí Písecké brány připomenuli desítky lidí i významní politici.

Kromě představitelů městské části se setkali před Píseckou branou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, slovenský velvyslanec Peter Brňo nebo nový senátor Petr Bratský. Mezi vzácnými hosty nechyběl armádní generál Tomáš Sedláček nebo předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková.

Starosta Tomáš Chalupa ve svém úvodním projevu připomenul význam vzniku nového státu a zejména jednotlivců slavných i bezejmenných, kteří se na něm podíleli. Připomenul i příběh oslav 28. října, který se slavil v různých atmosférách, za války, po ní, v dobách budovatelské euforie i v dobách komunizmu, kdy se spíše neslavil.

Starosta Chalupa se stejně jako další řečníci pozastavil nad tím, že současná školní mládež vnímá 28. říjen jako podzimní školní prázdniny, ne jako oslavy vzniku státu. Podobně se vyjádřil i generál Tomáš Sedláček. „Kde jsou ti vlastenci, kteří slaví na Václaváku každý sportovní úspěch?“ ptal se muž, který prožil všechny 28. říjny. „Méně ředitelského volna“ popřála státnímu svátku i náměstkyně primátora Marie Kousalíková.

Starosta Tomáš Chalupa pak přál památce československého státu, ale i současné České republice, aby „tento národ měl co nejvíce lidí, kteří se nebojí říkat svůj názor, i když se to nehodí a není to názor absolutní většiny“.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová připomenula věty z projevu T. G. Masaryka z roku z 28. října 1920: „Tento den by byl důvodem dost, aby člověk zpytoval své svědomí, aby zkoumal, co jsme vykonali, co jsme si přáli. Každý rozumný politik a státník dělá to dnes sám“. „Věřím, že k podobnému zpytování máme dostatek odvahy i my, dnešní zástupci občanů s vědomím odpovědnosti, kterou neseme,“ dodala s tím, že kromě kritiky je dobré připomínat si i pozitivní činy.