Fotografie pro Leontinku

Předaukční výstava fotografií v galerii Anderle 17. – 24. listopadu zahajuje charitativní projekt 5. aukce fotografií pro Leontinku , která se představí s díly více než šedesáti současných českých fotografů.

Díky charitativnímu zaměření projektu se podařilo získat fotografie od autorů různých uměleckých směrů, kteří by v rámci standardního komerčního projektu nebyli ochotni společně vystavovat. Návštěvníci výstavy mají možnost zhlédnout ucelenou přehlídku stylů, technik i motivů z oblasti současné fotografie.
Aukce fotografií pro Leontinku je jedním ze stěžejních benefičních projektů, díky kterému se daří získat významné finanční prostředky pro konkrétní pomoc nevidomým dětem.

O pozitivním vnímání projektu svědčí zájem autorů fotografií, kteří nastavují vysokou uměleckou úroveň shromážděných uměleckých děl.
Letošní ročník Aukce fotografií pro Leontinku podpořili např. Vilém Kropp, Sára Saudková, Oldřich Škácha, Jindřich Štreit, Robert Vano a řada dalších.