Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

náhled souboruPlány na vytvoření Centrálního hanspaulského parku nabývají reálných obrysů. 10. 10. v 10 hodin byl položen základní kámen budoucího parku a lidé se mohli projít po prvních parkových cestách.

Ty naznačují, jakým směrem by se revitalizace rozlehlého území kolem hanspaulského zámečku a od Sušické ulice ke Kotlářce měla ubírat. K parkové studii se bude vyjadřovat veřejnost.

„Hanspaulka si takový park zaslouží. Navíc je důležité ochránit přírodní bohatství rokle Kotlářka, kde žijí chránění živočichové. Stejně tak je důležité chránit geologické útvary, které obepínají sportovní stadion,“ uvedl starosta Chalupa důvody, proč se městská část několik let snaží získat příslušné pozemky a upravit je na relaxační přírodní zónu. „Zájmem městské části není pozemky rozprodat k nějaké nevhodné zástavbě,“ ubezpečuje Chalupa.

S nápadem na sjednocení ploch v celistvý park přišli před pěti lety lidé ze současné občanské iniciativy „Pro Hanspaulku“. Podle přírodovědných průzkumů je tato plocha mimořádně důležitá v rámci celoměstské zeleně. „Praha 6 proto v návrhu nového územního plánu prosazuje změnu ploch určených k zastavění na plochy veřejné zeleně,“ upozorňuje předseda komise územního rozvoje úřadu městské části Věroslav Gebouský.

Součástí Centrálního parku Hanspaulka by měly být zelené plochy kolem ulice Na Hanspaulce, Za Hanspaulkou, kolem hanspaulského zámečku a část stráně pod Šáreckou ulicí. Plány Prahy 6 však několik let komplikují nevyjasněné majetkové poměry mezi hlavním městem a ČVUT, která se k jejich vlastnictví také hlásí. Pozemky jsou historickým majetkem obce, proto se hlavní město Praha obrátilo na soud. Ten doporučil oběma stranám, aby se dohodly na mimosoudním vyrovnání. Další část pozemků, v sousedství vilového komplexu, získá městská část od společnosti ING. „Vše nasvědčuje tomu, že by nám měly být pozemky v dohledné době předány,“ oznámil starosta Chalupa.

1. etapa hotová

Současně se slavnostním poklepáním základního kamene otevřela městská část dokončenou první etapu plánovaného parku na zhruba jedné pětině plánovaného území. Byla opravena vstupní brána hanspaulského zámečku, která bude zároveň jakousi vstupní branou do nového parku. Rekonstrukce proběhla pod dohledem památkářů, byla odstraněna část spadlé ohradní zdi, proto je brána nyní souměrná.


Ve spodní části parku pak došlo k terénním úpravám a výsadbě 62 listnatých a 50 jehličnatých stromů. Ty nejzajímavější změny ale celé území teprve čekají. Už během slavnostního otevření 1. etapy se lidé mohli seznámit se studií k dalšímu rozvoji území a uplatnit v anketě své připomínky. „Chceme, aby se k podobě parku vyjádřili hlavně jeho budoucí uživatelé,“ říká starosta Chalupa. Podotýká, že návrhem není změna, ale rozvinutí jedinečného prostředí s respektem k jeho přírodnímu charakteru.

Úpravy by se měly dotknout i území nad Šáreckou ulicí. Mezi diskutované otázky například patří, jak upravit dětské hřiště v ulici Za Hanspaulkou nebo zda zrušit Turkovskou ulici a ponechat ji jako součást zeleně. Studie je k nahlédnutí na úřadu městské části a bude zveřejněna na webových stránkách Prahy 6.

Co přinesla anketa mezi obyvateli?

Během slavnostního otevření I. etapy Centrálního parku Hanspaulka se uskutečnila první anketa mezi návštěvníky, kteří se vyjadřovali k budoucí podobě parku. S předloženou studií bylo spokojeno 121 ze 127 lidí, kteří se do ankety zapojili, téměř všichni podporují navrhovanou změnu územního plánu ve prospěch zeleně. Polovina lidí si přeje zachovat park „Růžák“ ve stávajícím stavu, 40 lidí by jej rozšířilo o dětské hřiště namísto Turkovské ulice.  Lidé vesměs souhlasili se vznikem sáňkovací dráhy nebo s navrženým zpomalením dopravy. Za dostatečné zázemí parku považují většinou jen tekoucí vodu a WC. Lidé navrhovali další vylepšení, například hřiště a pítko pro psy, více přechodů v Šárecké ulici, bezdrátové wi-fi připojení, někteří se vyslovili proti osvětlení cest.

Více než sto vysazených stromů a nové cesty tvoří první etapu plánovaného parku.