Knihovna na Dědině příští rok

náhled souboruOd září zajíždí na sídliště Dědina bibliobus každou středu liché týdny od 10 do 13 hodin, sudé týdny od 14 do 18 hodin. Místní lidé však touží po kamenné knihovně, která byla dočasně zrušena v souvislosti s rekonstrukcí objektu Delty novým nájemcem, společností Amádeus.

Odpověď na četné dotazy čtenářů na osud knihovny na Dědině jsme našli na webových stránkách radnice. „Po vyřešení poměrně složitých legislativních překážek uzavřela v červenci 2009 městská knihovna a společnost Amádeus smlouvu o smlouvě budoucí nájemní. Předmětem smlouvy jsou prostory o výměře 264 m2, které se nachází v objektu v ulici Žukovského 888. Lze předpokládat, že tak byl vyřešen jeden z nejdůležitějších problémů, který bránil obnovení provozu kamenné knihovny,“ odpovídá radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová. Podle smlouvy se předpokládá, že společnost Amádeus, která je nájemcem objektu Delta, dokončí na své náklady rekonstrukci určených prostor přibližně v květnu 2011. Povinností knihovny je zajistit na vlastní náklady vybavení knihovny, nákup nového knihovního fondu a samozřejmě také zajištění provozu pobočky. Jen samotné náklady na interiér a technologické vybavení překročí zřejmě částku jednoho milionu korun. V současné době probíhá jednání mezi zástupci knihovny a projektantem o úpravách interiéru pro potřeby knihovny.