Vlastivědné vycházky

Sobota 20. 11. Průmysl v Bubenči a Dejvicích

Jaké průmyslové podniky v této části Prahy vznikaly, jak se postupem času proměňovaly a co nám do dnešních dní zůstalo zachováno a v jaké podobě. Průmyslové památky si získávají stále více příznivců a obdivovatelů a Praha v tomto směru má co nabídnout. Sraz v 10 hod. na stan. aut. č. 131 nádraží Bubeneč. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.