Azylový dům pro děti má nové zázemí

náhled souboruAzylový dům Přemysla Pittra v Ruzyni získal díky Praze 6 nové prostory. Městská část je poskytla občanskému sdružení Dům tří přání, které azylový dům provozuje, a zaměřuje se na pomoc ohroženým dětem.

Praha 6 před prázdninami přidělila sdružení uvolněný byt v objektu bývalé školky v Karlovarské ulici. Zde azylový dům poskytuje již sedm let pobytové služby ohroženým dětem a ambulantní podporu jejich rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci. V nově získaných prostorách sdružení zřídilo konzultační místnost pro děti a jejich rodiny, hernu a nové zázemí pro sociální pracovnice. 

V Azylovém domě mohou být děti umístěny od jednoho dne až po dobu tří měsíců. Děti mohou být ve věku od 3do 18 let. Během pobytu dítěte v azylovém domě pracovníci organizace poskytují rodičům či zákonným zástupcům profesionální ambulantní podporu tak, aby se dítě mohlo vrátit do bezpečnějšího a zdravějšího rodinného prostředí.  

Prostory městské části během léta pracovníci Domu tří přání za podpory sponzorů zrenovovali a vytvořili nové, příjemné prostředí pro děti a rodiče. Nová čekárna zařízení chyběla, konzultační místnost je vytvořena podle potřeb jak pro děti, tak i pro setkávání s rodiči. Vhodnější zázemí mají i sociální pracovnice. V uvolněných suterénních místnostech vznikla herna a tvořivá dílna. Tyto prostory mohou děti využívat, když je nepříznivé počasí nebo mají chuť malovat, modelovat nebo si zasoutěžit.

Dům tří přání spolupracuje s dalšími odborníky z resortu sociální práce, zdravotnictví i školství. Jako jediné zařízení svého druhu v Praze 6 spolupracuje na řadě případů s oddělením péče o děti úřadu naší městské části.

Pomoc Domu tří přání je zacílena na komplexní práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Organizace pracuje s rodinami, ve kterých se objevuje zanedbávání dítěte, psychické či fyzické násilí ze strany rodiče. Podporuje rodiče, kteří mají obtíže ve zvládání výchovy dětí, či naopak s dětmi, které trpí poruchou chování. Zaměřuje se na pomoc rodinám, ve kterých probíhají těžké konflikty, kde vázne schopnost komunikace a porozumění mezi členy rodiny. Nezřídka se na zařízení obracejí pěstouni, kteří mají v péči dítě s bolestnou životní historií a potřebují mu pomoci. Další skupinou klientů jsou ale i fungující rodiny, které se dostaly vlivem vnějších okolností do náhlé krize, kdy se rodina ocitla bez střechy nad hlavou nebo kdy rodič samoživitel byl hospitalizován a dítěti bylo třeba poskytnout azylové bydlení.

Nové prostory v azylovém domě v Ruzyni poskytla městská část, stala se z nich herna pro děti i poradna