Bez 17. listopadu 1939 by nebylo 17. listopadu 1989

náhled souboruTato myšlenka zaznívala z projevů při pietním shromáždění u památníku „Ruzyně 1939 – 1941 Nezapomeneme“, který jako každý rok uspořádaly Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, Historická skupina 17. listopad 1939, Ministerstvo obrany a Generální štáb AČR.

„Dnešní den je však státním svátkem dvojjediným. Připomínáme si rovněž události roku 1989. Už 21 let si svobodně volíme cestu ke vzdělání, k poznání, k demokratickému společenskému vývoji. Tato cesta je jistě protkána sítí omylů a chyb. Chci ale věřit, že naše odhodlání kráčet cestou svobody a demokracie je nezdolné. Ale je v našich rukách,“ řekla při projevu radní Prahy 6 Veronika Vymětalová.

V sychravém a větrném dopoledni se v areálu ruzyňských kasáren sešli první místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, poslankyně Parlamentu ČR Hana Orgoníková, náměstkyně pražského primátora Marie Kousalíková, vedoucí úřadu vlády Lubomír Poul, zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Josef Bečvář, vedoucí vojenské kanceláře prezidenta Zdeněk Jakůbek, velitel pražské posádky plukovník gšt. Pavel Kantor, rektor Karlovy univerzity Václav Hampl i rektor ČVUT Václav Havlíček, předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková a mnoho dalších armádních představitelů a zástupců odbojových organizací. Přímý účastník událostí černého pátku 17. listopadu 1939 Karel Hýbek emotivně vylíčil, jaký důsledek pro více než tisíc dvě stě vysokoškolských studentů měly statečné činy a protesty 28. října a 15. listopadu 1939 proti německé okupační zvůli nacistické totalitní moci. Na paměť onoho 17. listopadu 1939 odvlečených, zastřelených a umučených českých studentů byl o dva roky později v Londýně Mezinárodní unií studentů vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva jako svátek jeho boje za svobodu a demokracii.


Radní Veronika Vymětalová zastoupila Prahu 6 při pietním aktu k 17. listopadu.