Přepestrá podívaná v Dejvickém divadle

náhled souboruSnad každý, kdo byl v první listopadový podvečer přítomen v prostorách Dejvického divadla, musel být upoután minimálně pestrostí veškerých divadelních, tanečních i hudebních čísel, které zde bylo možno shlédnout a vyslechnout. Konal se zde totiž již jedenáctý ročník představení s názvem „Podívejte, co umíme“, kde se prezentují zájmově-umělecká sdružení handicapované mládeže.

Barevnost, veselost a něha byly jasným a dobře patrným pojítkem všech představení. Bylo je možno spatřit třeba už jen ve fialkách, jahodách a jablkách, které trhala Maruška na palouku u dvanácti měsíčků, v sultánském paláci plném krásně oděných tanečnic a služebníků, nebo v džungli, kde její přísný strážce lev konečně usnul a ostatní zvířátka mohou konečně skotačit. Nejen taková vystoupení si připravily děti z divadelního kroužku Přepestro při ZŠ speciální Rooseveltova a z tanečního kroužku téže školy, a také klienti Speciálního domova pro mládež v Sedlci.Celé spektrum barev pak doplnilo černé odění účinkujících ze souboru neslyšících „Tichá hudba, zpívající ruce“, kteří zde již tradičně vystupují. Nejbarevnější na celém večeru však nebyly kostýmy a kulisy, ale radost, bezelstný entusiasmus a spontánní nadšení, které bylo patrno ze všech účinkujících.

Příjemnou atmosféru pak v závěru dotvořil vzácný host večera, jímž byl známý hudebník Petr Skoumal, který zde zahrál několik svých známých melodií na texty Pavla Šruta a Emanuela Frynty. Udělal tak pěknou tečku za celým představením a zároveň se postaral o zaslouženou odměnu pro všechny přítomné děti i dospělé.

Děti ze základní školy speciální vědí, že malý hendikep v hraní divadla nevadí.